Webinars och events

Om du redan är kund till oss, gå in på hyperuser.se för att anmäla dig till våra kundanpassade webinars och få tillgång till mycket annat material.

Live-webinar

Framtidsorientera och effektivisera era budget-och prognosprocesser med rätt systemlösning

Webinaret vänder sig till dig som är CFO, ekonomichef eller controller och har ett behov av att effektivisera och utveckla ert arbete.

7 september kl 08.30 - 09.15
Vid din dator.

Webinaret är kostnadsfritt.

Live-webinar

Så kan fastighetsbolag effektivisera sin ekonomiska styrning av projekt såväl som hela sin verksamhetsstyrning

För dig med strategiskt eller operativt ansvar.

8 september kl 08.30 - 09.15
Vid din dator.

Webinaret är kostnadsfritt.

Live-webinar

Så kan en effektiv budget- och prognosprocess ge bättre koll på kommunens framtid

För dig med strategiskt eller operativt ansvar.

9 september kl 08.30 - 09.15
Vid din dator.

Webinaret är kostnadsfritt.

Live-webinar

Budgetering under och efter pandemin – som att jaga slutet av regnbågen?

För dig som arbetar med budgetering och vill utveckla arbetet efter pandemin.

16 september kl 08.30 - 09.15
Vid din dator.

Webinaret är kostnadsfritt.

Live-webinar

Sömlös digital affärsplanering i projektbaserade verksamheter

Webinaret vänder sig till dig som är CFO, ekonomichef, controller eller annan beslutsfattare i en projektbaserad verksamhet som har ett behov av att implementera sömlös digital affärsplanering i sin verksamhet.

21 september kl 08.30 - 09.15
Vid din dator.

Webinaret är kostnadsfritt.

Live-webinar

Så vill Statens Institutionsstyrelse SiS knyta ihop Agenda 2030 med sina egna utvecklingsmål

Välkommen till ett webinar om hur ni som myndighet eller lärosäte kan få en samlad bild och se de globala målen för Agenda 2030 och knyta dem till verksamhetens mål.

22 september kl 08.30 - 09.15
Vid din dator.

Webinaret är kostnadsfritt.

Live-webinar

Ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor: en styrningsutmaning !

För dig som arbetar med att utveckla verksamhetsstyrningen inom offentlig sektor.

29 september kl 08.30 - 09.10
Vid din dator.

Webinaret är kostnadsfritt.

Webinar on-demand

Framtidens finansfunktion – när berättandet och nyckeltalen skapar magi

För dig som är intresserad av frågor som finansiell planering samt hur du kan utveckla era styrprocesser.

Webinar on-demand

Webinar on-demand

Kommunalt budget- och prognosarbete – hur Västerås stad utvecklade sina processer med Hypergene

I detta webinar får du en snabb genomgång av den budget- och prognosapplikation som ingår i Hypergenes paketerade lösning för kommuner.

Webinar on-demand

Webinar on-demand

Hur digitaliseringsvågen påverkar controller- och CFO-rollen, liksom ekonomifunktionen i stort

Webinaret riktar sig till dig som är CFO, ekonomichef eller controller.


Webinar on-demand

Webinar on-demand

Fem steg till bättre beslut och en mer flexibel styrning - med Rikard Olsson

Webinaret riktar sig till dig som är intresserad av frågor som finansiell planering och beyond budgeting samt hur du kan utveckla era styrprocesser.

Webinar on-demand

Webinar on-demand

Ekonomens framtida roll och expertis – i en digital värld med artificiell intelligens

Inspelat seminarium om ekonomens framtida roll vid komplexa bedömningar och beslut i den digitala värld vi rör oss i, för dig som arbetar i både privat och offentlig sektor. 

Webinar on-demand

Webinar on-demand

Effektivare finansiell planering - en djupdykning i hur du snabbt skapar värde med Hypergene

Webinaret riktar sig till dig som är intresserad av hur ni kan få bättre ekonomisk kontroll, effektivisera era processer och samtidigt maximera era utvecklingsmöjligheter med hjälp av Hypergene.

Webinar on-demand

Webinar on-demand

Inspireras av tidigare webinar inom privat sektor

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för privat sektor.

Webinar on-demand

Webinar on-demand

Inspireras av tidigare webinar för fastighet

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för fastighet.

Webinar on-demand

Webinar on-demand

Inspireras av tidigare webinar för kommuner och regioner

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för offentlig sektor.

Webinar on-demand

Webinar on-demand

Inspireras av tidigare webinar för myndigheter

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för offentlig sektor.

Webinar on-demand

Webinar on-demand

Inspireras av tidigare webinar för lärosäten

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för lärosäten.

Webinar on-demand

Växel: +46 (0)40-661 10 00