Webinars och events

Här hittar du live-webinars, webinars on-demand och events inriktade på beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Lär dig mer om hur Hypergenes lösning kan hjälpa dig med din planering, uppföljning och analys.

För dig som är kund finns mer innehåll i Hyperuser

Live webinar
21 10 19 Lärosäten Förbättrad Projekthantering För Lärosäten

Förbättrad projekthantering för lärosäten

För dig som är planeringschef, planeringsansvarig eller ekonomichef.

19 oktober kl 08.30 - 09.30
Vid din dator.

Live webinar
21 11 17 Så Kan Myndigheter Resursplanera Och Följa Upp

Så kan myndigheter resursplanera och följa upp verksamheten och projekt effektivare

För dig som arbetar med att utveckla myndigheters verksamhetsstyrning

17 november kl 08.30-09.15
Vid din dator

Live webinar
Lösning kommun och region

Så kan en effektiv budget- och prognosprocess ge bättre koll på kommunens framtid

För dig med strategiskt eller operativt ansvar.

23 november kl 08.30 - 09.15
Vid din dator.

Live webinar
21 12 01 Vad Ligger Bakom Sveriges Bästa Verksamheter

Vad ligger bakom Sveriges bästa verksamheter? Fem principer för att lyckas

För dig som arbetar med att utveckla verksamheten inom privat och offentlig sektor.

1 december kl 08.30 - 09.30
Vid din dator.

Live webinar
21 12 08 Så Gör Digitaliseringen Att Skandia Fastigheter

Så gör digitaliseringen att Skandia Fastigheter kan planera och följa verksamhetens utveckling

För dig som vill ta del av hur ett fastighetsbolag digitaliserar sin verksamhetsstyrning

8 december kl 08.30-09.15
Vid din dator.

Webinar on-demand
WOD Johan Magnusson En Stryningsutmaning

Digitalisering i offentlig sektor: En styrningsutmaning!

För dig som arbetar med att utveckla verksamhetsstyrningen inom offentlig sektor.

Webinar on-demand

Webinar on-demand
WOD Göran Nilsson Budgetering Och Agil Styrning

Budgetering och agil styrning

För dig som arbetar med budgetering och vill utveckla arbetet efter pandemin.

Webinar on-demand

Webinar on-demand
WOD Martin Carlsson Wall Framtidens Finansfunktion

Framtidens finansfunktion – när berättandet och nyckeltalen skapar magi

För dig som är intresserad av frågor som finansiell planering samt hur du kan utveckla era styrprocesser.

Webinar on-demand

Webinar on-demand
WOD Lukas Goretzki Hur Digitaliseringsvågen Påverkar Controller

Hur digitaliseringsvågen påverkar controller- och CFO-rollen

Webinaret riktar sig till dig som är CFO, ekonomichef eller controller.

Webinar on-demand

Webinar on-demand
WOD Uppsala Universitet Ekonomens Framtida Roll Och Expertis

Ekonomens framtida roll och expertis

Inspelat seminarium om ekonomens framtida roll vid komplexa bedömningar och beslut i den digitala värld vi rör oss i, för dig som arbetar i både privat och offentlig sektor. 

Webinar on-demand

Webinar on-demand
WOD Rikard Olsson 5 Steg Till Bättre Beslut Och En Mer Flexibel Styrning

5 steg till bättre beslut och en mer flexibel styrning

Webinaret riktar sig till dig som är intresserad av frågor som finansiell planering och beyond budgeting samt hur du kan utveckla era styrprocesser.

Webinar on-demand

Webinar on-demand
WOD SIS Myndigheters Målstyrning

Myndigheters målstyrning – Agenda 2030 kopplat till SiS utvecklingsmål

Välkommen till ett webinar om hur ni som myndighet eller lärosäte kan få en samlad bild och se de globala målen för Agenda 2030 och knyta dem till verksamhetens mål.

Webinar on-demand
WOD Kommunalt Budget Och Prognosarbet

Kommunalt budget- och prognosarbete med Västerås stad

I detta webinar får du en snabb genomgång av den budget- och prognosapplikation som ingår i Hypergenes paketerade lösning för kommuner.

Webinar on-demand

Webinar on-demand
WOD Affärsplanering I Projektbaserade Verksamheter

Affärsplanering i projektbaserade verksamheter

Webinaret vänder sig till dig som är CFO, ekonomichef, controller eller annan beslutsfattare i en projektbaserad verksamhet som har ett behov av att implementera sömlös digital affärsplanering i sin verksamhet.

Webinar on-demand
WOD Finansiell Planering Skapa Värde Snabbt Med Hypergene

Finansiell planering - skapa värde snabbt med Hypergene

Webinaret riktar sig till dig som är intresserad av hur ni kan få bättre ekonomisk kontroll, effektivisera era processer och samtidigt maximera era utvecklingsmöjligheter med hjälp av Hypergene.

Webinar on-demand

Webinars on-demand
WODAR Privat Sektor

Inspireras av tidigare webinar inom privat sektor

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för privat sektor.

Webinars on-demand

Webinars on-demand
WODAR Fastighetssektorn

Inspireras av tidigare webinar för fastighet

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för fastighet.

Webinars on-demand

Webinars on-demand
WODAR Kommun Och Region

Inspireras av tidigare webinar för kommuner och regioner

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för offentlig sektor.

Webinars on-demand

Webinars on-demand
WODAR Myndigheter

Inspireras av tidigare webinar för myndigheter

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för offentlig sektor.

Webinars on-demand

Webinars on-demand
WODAR Lärosäten

Inspireras av tidigare webinar för lärosäten

Här hittar du ett urval av våra mest populära webinars för lärosäten.

Webinars on-demand