Lansering av nya paketeringar av Hypergene

Möjligheten att skapa ännu snabbare kundvärden och ett ökat intresse för att digitalisera de ekonomiska och strategiska planeringsprocesserna. Det ligger bakom att Hypergene nu lanserar nya paketeringar av produkten. Vi ställde några frågor till Erik Thelander som är Product Director, om nyheterna.

Blogginlägg Erik T SE

Hypergene har lanserat nya paketeringar av produkten, varför då?

För oss är det alltid viktigast att våra kunder får stora och snabba värden av att använda Hypergene. I det ingår att ha en lösning som är anpassad till sina behov idag, men också kunna växa in i en bredare lösning i framtiden. Du ska alltså kunna börja där du är och sedan utveckla lösningen i din egen takt.

Dessutom ser vi rent generellt ett ökat intresse för att digitalisera både de ekonomiska och strategiska planeringsprocesserna. Det är en tydlig effekt av att marknader och omvärld förändras så snabbt och så mycket. Organisationer behöver kunna vara mer snabbfotade. Genom de nya paketeringarna gör vi det enklare och effektivare för fler organisationer att kunna ta steget in i den här viktiga utvecklingsresan.

Det är tre paketeringar, hur skulle du beskriva dom?

Paketeringarna bygger på kundintervjuer och insikter från många års arbete med organisationer i alla storlekar. I grunden finns två versioner av det vi kallar Essentials; en för dom som vill effektivisera budgetering och prognoser, en som gör att du kan transformera er strategiska planering. Båda är lätta att implementera, använda och förvalta. Du får dessutom tillgång till en rad tillägg, exempelvis att koppla samman lösningen mot egna BI-system.

Därutöver har vi den bredare lösningen som vi kallar Enterprise. Den är till för organisationer som vill få helt nya och bättre förutsättningar att driva förändring och öka sin effektivitet och kvalitet. I Enterprise ingår en rad möjligheter, utöver allt det som redan ingår i Essentials för budget och prognos.

Du får till exempel möjlighet att kombinera strategisk planering med budget och prognos, möjlighet att addera ytterligare drivarbaserade planeringsmodeller optimerade för din verksamhet, olika branschoptimerade applikationer, alternativa hosting-miljöer, etc. Kort sagt finns nästan inget vi inte kan lösa med Enterprise-paketeringen.

Vilka är de största fördelarna med de nya paketeringarna?

Det finns en rad fördelar för dig som funderar på att effektivisera ert planerings- och uppföljningsarbete. Först och främst är de ett framtidssäkrat val. För oavsett var du börjar kommer du ha möjligheten att utveckla lösningen efter dina behov. Dessutom kan du utvecklas vidare i den ordning du vill.

Många behöver i ett första steg effektivisera och automatisera sin ekonomiska planering och uppföljning. Börja då där och addera därefter möjligheter till KPI-baserad målstyrning och helt nya möjligheter till intern och extern rapportering. Allt samtidigt som du höjer kvaliteten på er data och kan börja förse chefer med nya och aktuella beslutsunderlag. Bara för att ta några exempel.

Vad är nästa steg för Hypergene produktutveckling -och paketering?

Vi arbetar väldigt nära våra kunder i vår utveckling, allt för att säkerställa att vi möter de behov som finns. De senaste åren har vi till exempel lagt mycket fokus på self service och e-learning för hjälpa våra kunder att bli mer självständiga. Vi fortsätter också att dra nytta av alla möjligheter med molnet för att effektivisera uppgraderingar, säkerställa högsta säkerhet och göra produkten mer tillgänglig för alla.

Ett ytterligare område handlar förstås om machine learning och AI där vi just nu arbetar nära experter och även akademin för att ligga i fas med den utveckling som sker.

Vill du läsa mer om paketeringarna? Det gör du här!

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: