Transport

Företag verksamma inom transportbranschen har ofta tydliga utmaningar kopplade till omfattande informationsflöden och många verksamhetssystem. Det handlar exempelvis om hantering av fordonsflotta, personalplanering, passagerarinformation, biljettförsäljning, prissättning och fraktflöden.

Hypergene lösning

För planering och uppföljning behöver informationen kunna sammanställas, behandlas utifrån olika perspektiv och göras enkelt tillgänglig för såväl beslutsfattare som medarbetare ute i verksamheten. Här är ett flexibelt beslutsstöd avgörande.

För dessa företag kan vardagen dessutom snabbt förändras vilket ökar behoven av en flexibel planering och styrning.

Att då kunna arbeta med en rullande 12-månadersprognos istället för traditionell budget kan skapa handlingsfrihet, liksom möjligheten att i samma system arbeta med aktivitetsstyrning för att snabbt få ut förändringarna i verksamheten. Även här  är systemstödet en viktig förutsättning för arbetet.

Bland våra kunder finns Keolis och Viking Line.