Transport

Företag verksamma inom transportbranschen har ofta tydliga utmaningar kopplade till omfattande informationsflöden och många verksamhetssystem. Det handlar exempelvis om hantering av fordonsflotta, personalplanering, passagerarinformation, biljettförsäljning, prissättning och fraktflöden.

Transport

För planering och uppföljning behöver informationen kunna sammanställas, behandlas utifrån olika perspektiv och göras enkelt tillgänglig för såväl beslutsfattare som medarbetare ute i verksamheten. Här är ett flexibelt beslutsstöd avgörande.

För dessa företag kan vardagen dessutom snabbt förändras vilket ökar behoven av en flexibel planering och styrning.

Att då kunna arbeta med en rullande 12-månadersprognos istället för traditionell budget kan skapa handlingsfrihet, liksom möjligheten att i samma system arbeta med aktivitetsstyrning för att snabbt få ut förändringarna i verksamheten. Även här  är systemstödet en viktig förutsättning för arbetet.

När du navigerar mot din organisations mål i en föränderlig omvärld måste beslutsfattandet ske snabbt, exakt och decentraliserat. Planeringen måste vara agil, sammankopplad och dynamisk för att optimera resurserna.

Det verktyget som hjälper dig i detta måste kunna säkerställa integrerad och effektiv prestationshantering, ge stöd till agil planering, rapporter och insikter kring affären.

  • Snabb och exakt planering och analys - spåra prestanda, mål, skapa scenarios och informera och ge råd till ledningsgruppen.
  • Data i en form som vägleder dig. Som skapar värde och ger dig affärskritisk information och insikter.
  • Dynamiska planeringsprocesser och drivar-baserade modeller för att fånga information snabbt och enkelt.
  • Förmågan att snabbt spåra avvikelser för att kunna planera för det oväntade med hjälp av scenarioanalys.
  • Hjälpa beslutsfattare förstå och tyda trender, avvikelser och ge råd kring beslut.
  • Möjligheten att analysera ad hoc, lägga till nya dataströmmar och analyskällor och kunna dela rapporter.
  • Ett system som är lättanvänt och flexibelt.

Bland våra kunder finns Keolis och Viking Line.

Kundcase