Verksamhetsrapportering

Många organisationer lägger onödig tid och kraft på att sammanställa och distribuera återkommande rapporter såsom ledningsrapporter, styrelserapporter, månadsrapporter eller olika typer av operativa rapporter. Ofta är informationen spridd i olika, ej sammanlänkade systemstöd och/eller hanterad i Excel.

Produktsida Verksamhetsrapportering V2

Det gör att medarbetare återkommande behöver klippa och klistra information från olika källor och kvalitetssäkra data för att manuellt ta fram representativa och kvalitativa rapporter.

Hypergene ger dig möjlighet att istället fullt ut automatisera återkommande rapporteringsprocesser inom organisationen.

Skapa rapporter

Med Hypergene kan du enkelt skapa rapportmallar och addera information från verksamhetens alla delar. Ekonomisk information kan enkelt kombineras med annan verksamhetsdata och beskrivas via grafer och tabeller. Informationen kan också levandegöras med bilder, texter eller data som helt enkelt kopieras in från Excel.

Utifrån rapportmallarna skapas enkelt nya rapporter som automatiskt fylls med aktuellt innehåll i tabeller och diagram. Samma mall kan dessutom återanvändas för flera organisationsenheter och då fyllas med information specifikt för den enheten.

Via verksamhetrapporteringen är det enkelt att sätta samman rapporter som samlat beskriver verksamhetens utveckling från flera perspektiv.

Publicera och distribuera rapporter

Efter att rapportmallar uppdaterats automatiskt med aktuell information kan de publiceras direkt eller distribueras via digitala arbetsflöden i Hypergene. Mottagare kan granska rapporten, addera beskrivande texter och lägga till kommentarer kring eventuella avvikelser eller väsentliga händelser – kommentarer som sedan kan delas uppåt i organisationen.

Rapporterna kan dessutom förses med analyser i textform som kan tas fram gemensamt, så att olika personer i verksamheten skriver analyser till olika delar av rapporterna.

Exportera rapporter

Rapporter kan också exporteras sömlöst till MS Word eller MS PowerPoint, automatiskt kopplat till dina layoutmallar. Detta gör det enkelt att dela information med såväl interna som externa intressenter via de format och grafiska profiler ni använder. Det går även att publicera rapporterna direkt i Hypergene eller för den delen integrera dem med ditt intranät eller andra liknande system.

Exempel på funktioner:

  • Automatiserad rapportering
  • Återkommande rapporter
  • Ledningsrapportering
  • Styrelserapporter
  • Årsrapporter
  • Månadsrapporter
  • Operativ rapportering
Kundcase

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin