Sveaskog använder Hypergene för såväl löpande uppföljning som långsiktig planering

Värdet av den nya lösningen märks på flera nivåer i organisationen. Förutom att mellanchefer och controllers får en effektivare och enklare vardag får även ledningen bättre överblick. Idag kan till exempel CFO spontant gå in i systemet och få en enkel överblick över relevanta och uppdaterade nyckeltal.

Våra controllers har fått mer tid för framåtblickande och affärsstödjande arbete eftersom arbetet har blivit effektivare.
Anders NilssonAnders Nilsson, chefscontroller

Utmaning

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av landets skogar. De är statligt ägda, omsätter över sex miljarder kronor och har med sina knappt 700 anställda en bred verksamhet. Förutom försäljning av timmer, massaved och biobränsle till främst massa-, pappers- och sågverksindustrin gör Sveaskog dessutom markaffärer och utvecklar skogen för bland annat jakt och fiske.

2012 genomgick Sveaskog en stor omorganisation där resultatansvaret decentraliserades. Det ledde till ett större intresse för och behov av hjälp med budget, prognos, rapportering och uppföljning. Därför passade man på att byta ut det tio år gamla BI-systemet med målet att i framtiden arbeta i en mer modern och användarvänlig lösning som var lättare att förvalta. Allt skulle ligga i ett system och fick gärna innehålla stöd för affärsplaner och riskhantering.

"Vi gjorde ett gediget förarbete med intervjuer och kartläggningar utifrån både ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv men inte minst verksamhetens behov. Enkelhet och möjlighet att göra mycket själv stod högt på önskelistan. Att så många chefer precis fått resultatansvar ställde höga krav på att systemet skulle vara intuitivt och bidra till effektivare processer", berättar Anders Nilsson som är chefscontroller på Sveaskog.

Sammanfattning:

  • 2012 genomgick Sveaskog en stor omorganisation där resultatansvaret decentraliserades. Det ledde till ett större intresse för och behov av hjälp med budget, prognos, rapportering och uppföljning.

Lösning

I Sveaskogs upphandling föll valet på Hypergene och lösningen skulle snabbt på plats. Allt som det gamla systemet hade använts till skulle göras i Hypergene fast bättre. Sveaskog arbetar med många typer av data. Förutom ekonomiska nyckeltal kan det handla om volymer av olika slag såsom exempelvis avverkat och sålt virke, antal satta plantor eller åtgärdad areal. Det är därmed information från flera olika verksamhetssystem som Hypergene integrerar med.

Idag har Sveaskog stöd för löpande resultat- och verksamhetsuppföljning i Hypergene liksom budgetering och prognostisering. Dessutom använder de Hypergene för affärsplanering med femårig finansiell plan och strategisk affärsplan. Verktyget inkluderar stöd för Sveaskogs strategier, mål, åtgärder och riskhantering där strategiska initiativ länkas samman med målområden och aktiviteter.

I praktiken används nu Hypergene för hela affärsplaneprocessen vilket ger en ökad transparens, snabbhet och likformighet – men också en visualisering av strategier och mål som ofta saknas i många verksamheter.

Sammanfattning:

Resultat

"För oss har Hypergene blivit ett verktyg för såväl löpande uppföljning som långsiktig planering. Cheferna får koll på läget och mer förståelse för våra utfall genom att enkelt borra sig ner i informationen utan att behöva några sidosystem. Viktig information har samlats i ett lättarbetat och överblickbart verktyg. Våra controllers har dessutom fått mer tid för framåtblickande och affärsstödjande arbete eftersom arbetet har blivit effektivare", säger Anders Nilsson.

Värdet av den nya lösningen märks på flera nivåer i organisationen. Förutom att mellanchefer och controllers får en effektivare och enklare vardag får även ledningen bättre överblick. Idag kan till exempel CFO spontant gå in i systemet och få en enkel överblick på relevanta och uppdaterade nyckeltal.

"Vi ser dessutom positiva effekter på processerna vi arbetar med. Budget, prognos och affärsplan har blivit ett tydligare, mer levande och flexibelt arbete i och med att allt är integrerat och sker i ett system som många i organisationen uppskattar och arbetar i. Nyckelpersonerna som var med vid införandet av Hypergene nominerades till och med internt till årets förbättring på temat enkelhet på Sveaskog", avslutar Anders Nilsson.

Sammanfattning:

  • Viktig information har samlats i ett lättarbetat och överblickbart verktyg.
  • Vi ser dessutom positiva effekter på processerna vi arbetar med. Budget, prognos och affärsplan har blivit ett tydligare, mer levande och flexibelt arbete i och med att allt är integrerat och sker i ett system som många i organisationen uppskattar och arbetar i.
  • Våra controllers har dessutom fått mer tid för framåtblickande och affärsstödjande arbete eftersom arbetet har blivit effektivare.
Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin