Hypergene Projects

Hypergenes stöd för projekt-, portfölj- och resurshantering är ett komplett, integrerat och användarvänligt verktyg för roller som Project Portfolio Managers, program- och projektledare och resursägare i hela organisationen.

Blue Ant Hypergene

Genom Hypergene Projects kan organisationen effektivisera hanteringen av projekt, säkerställa balanserade projektportföljer, hantera och optimera planeringen av resurser inom projekt - liksom kartlägga resurs- och kompetensbehov relativt planerade och pågående projekt.

Lösningen ger rollbaserad åtkomst till den information och de uppgifter som är relevanta för användaren, och genom digitaliserade och automatiserade arbetsflöden säkerställs ett effektivt samspel mellan projektledare, projektadministratörer, projektdeltagare och chefer inom verksamheten.

Hypergene Projects används av fler än 300 företag och organisationer inom många olika branscher. 

Lösningen innehåller tre samspelande moduler/funktionsområden – Projekthantering, Resursplanering och Portföljhantering. Tillsammans skapar de förutsättningar för att rätt projekt genomförs – på rätt sätt.

Kundcase