Budget- och prognosarbete (del 3): Utveckla budgeten tillsammans med strategi och affärsplan

Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer. Inte minst upplever många att budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete. Här finns stora vinster att hämta, bara genom att arbeta på ett nytt sätt och med rätt verktyg.

effektivt budget- och prognosarbete

Utveckla budgeten tillsammans med strategi och affärsplan

Forskning visar att 60 procent av företagen inte kopplar samman budget med strategi. Många gånger är orsaken att de två processerna sker i olika verktyg – och framförallt hanteras som två separata processer. Ofta ligger budgetarbetet i första hand på finansavdelningen som har ett nog så digert arbete att kvalitetssäkra siffror och arbeta i dialog med alla verksamhetens affärsområden.

Att dessutom säkerställa att budgetprocessen koordineras med utveckling av strategi och affärsplan hinns inte alltid med – trots att processerna är så intimt förknippade. Nyckeln är att i ett tidigt skede se till att olika avdelningars verksamheter koordineras och samverkar för att främja ett proaktivt arbetssätt.

Men även genom att låta affärsplanens målstruktur samordnas med budgetansvaret kan organisationen uppnå stora värden och möjliggöra ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och förbättringsarbete för hela organisationen.

Ladda ned hela white paperet