Stockholms stad väljer Hypergene som systemstöd för budget och prognos

Nyhet: 2022-04-28

Stockholms stad har efter en upphandling valt Hypergene som gemensamt systemstöd för sina budget- och prognosprocesser. Staden har ställt höga krav på användarvänlighet och att systemet skapar möjligheter för samverkan, jämförelser och beslutsfattande. Avtalstiden är fem år med möjlighet till förlängning med maximalt sex år och innebär ett initialt beräknat kontraktsvärde om drygt 50 miljoner SEK.

Efter en strategisk förstudie har Stockholms stad identifierat behov och förbättringsområden i sina ekonomiska budget- och prognosprocesser. Målet har varit att skapa ett mer sammanhållet och effektivt arbete, bland annat genom införandet av ett gemensamt systemstöd för processen. En upphandling inleddes under 2021 och slutfördes i april 2022. Valet av leverantör blev Hypergene som ska leverera en molnbaserad systemlösning för planering, budget och prognos.

”Vi är oerhört stolta över att få det här stora och långsiktiga förtroendet från Stockholms stad. Sedan tidigare har vi cirka 80 kommunkunder och det nya avtalet är förstås en hedrande milstolpe. I upphandlingsprocessen har staden ställt höga krav på systemlösningens funktionalitet och användarvänlighet, inte minst för att chefer och projektledare ska kunna ta ansvar för sin ekonomi och verksamhet. Vi ser nu fram emot att få arbeta nära Stockholms stad för att bidra till ökad effektivitet inom deras budget- och prognosprocesser”, säger Peter Andersson, VD på Hypergene.

I upphandlingen fanns ett antal effektmål definierade. Det nya systemstödet skulle ge gemensamma och digitaliserade arbetssätt som minskar sårbarhet, personberoenden och felaktigheter. Det skulle också leda till en öppnare och mer transparent budgetprocess som medför möjligheter till samverkan, jämförelser och beslutsfattande. Dessutom har krav ställts på enkla och intuitiva gränssnitt. Systemlösningen kommer att användas av cirka 3 000 chefer och projektledare inom stadens samtliga stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt för deltagande bolag, Stockholm Vatten och Avfall samt Stockholms Hamnar.

”I vår bedömning har vi tittat på hur väl olika anbud kunnat möta våra högt ställda krav. Hypergene var den leverantör som bäst motsvarade det vi sökte efter. Nu ser vi fram emot att arbeta tillsammans för att skapa nya förutsättningar för bättre beslutsunderlag och styrning av stadens olika verksamheter”, säger Christer Dennemark huvudprojektledare på Stockholms stad.

Avtalstiden är fem år med möjlighet till förlängning med maximalt sex år och innebär ett beräknat kontraktsvärde om drygt 50 miljoner SEK.

 

Högupplöst bild på Peter Andersson, VD Hypergene, finns här.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban