Digitalisera verksamhetsstyrningen – här är 5 steg för att lyckas

AI, artificiell intelligens och maskininlärning integreras i allt fler verksamhetsområden och det är få som tvivlar på att det kommer vara datorn som i framtiden själv fattar många viktiga beslut, sannolikt också inom verksamhetsstyrningen.

Däremot är AI i dagsläget överkurs för väldigt många och kommer vara det ett bra tag till. Inte minst eftersom det, enligt Hypergene, finns flera andra nödvändiga steg att ta först innan man börjar fundera på att låta datorn helt och håller ta kommandot. Det första är att automatisera och digitalisera ekonomistyrningen.

– Många menar att de har kommit en bit på väg. Men samtidigt ser vi att till exempel ekonomi- och personalinformation visserligen är digital men finns i en rad system eller Excel-modeller som fyller olika och separata funktioner. Det stora och viktiga steget är att säkerställa automatiserade flöden, system som talar med varandra och kvalitetssäkrad data. Först då skapas effektivitet och möjligheten för beslutsfattare att fatta välgrundade beslut, säger Torbjörn Frank, affärsansvarig på Hypergene i vårt white paper om hur man lyckas med att digitalisera verksamheten.

Här nedan kan du ladda ner hela materialet.