Castellum utvecklar sin uppföljning och analys med Hypergene

Hypergene har tecknat avtal med Castellum om ett nytt beslutsstöd. Lösningen har precis införts för organisationens alla drygt 400 anställda och ska bidra till att fastighetsbolaget får nya möjligheter att planera, styra och följa upp sin verksamhet.

"Vi är mycket nöjda med valet av Hypergene. Vår koncern drivs genom 23 affärsområden från Luleå i norr till Köpenhamn i söder som nu får ett gemensamt system för all finansiell planering och uppföljning. Vi ser fram emot såväl effektivare arbetssätt som större delaktighet och transparens i processerna”, säger Gudrun Dahlberg, ekonomichef på Castellum. 

”Genom samarbetet med Castellum får vi en ny spännande kund i fastighetssektorn. Det är en bransch där vi satsar, får många nya förtroenden och ser att vi har stora möjligheter att göra skillnad. Vi ser mycket fram emot att få bistå Castellum i sitt utvecklingsarbete”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene. 

Beslutsstödet från Hypergene inkluderar stöd för analys och uppföljning samt budget och prognos men också möjlighet att arbeta med målstyrning och affärsplan. Bland tillämpningarna märks affärsplan på såväl företags- som fastighetsnivå liksom intäktssimulerings- och intäktsbudgetmodell, kontraktsdataanalys, investeringsbudget och investeringsuppföljning. 

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 70 miljarder kronor. Verksamheten är koncentrerad till svenska tillväxtregioner samt Köpenhamn och är inriktad på kommersiella fastigheter.