Ny kund: Vision väljer Hypergene för strategisk styrning

Fackförbundet Vision har valt Hypergene Beslutsstöd som lösning för att stödja sin ekonomiska uppföljning, budget/prognosarbetet och verksamhetsplaneringen.

Vision har ca 160.000 medlemmar och ingår i TCO.