Svenska Spel väljer Hypergene för styrning

För att effektivisera hanteringen av styrkort och därmed styrningen av verksamheten har Svenska Spel valt en lösning från Hypergene.

I ett flexibelt gränssnitt kommer såväl styrkort som riskplaner att kunna definieras, visualiseras och följas upp.

”Vi är mycket glada över att Svenska Spel valt vår lösning. Ett effektivt systemstöd för styrkort och verksamhetsstyrning kan göra stor skillnad i en organisations effektivitet, kontroll och fokus”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.