Blogg

Det Hypergene inte kan om beslutsstöd är knappt värt att veta. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet för att du och din organisation ska vara så bra förberedda som möjligt den dagen ni skaffar ett beslutsstödsystem. Välkommen till beslutsstödsbloggen!

Hoshin Kanri Metod Process

Hoshin Kanri: Metod och process

Hoshin Kanri är en strategisk planeringsprocess och metodik som fokuserar resurser på att uppnå strategiska, taktiska och operativa mål. Hoshin Kanri kallas Hoshin Planning, Policy Management eller Lean Strategy Deployment på engelska.

finansiell planering på datorskärm

Viktigast för ekonomiavdelningen: ”Förbättra de tekniska förutsättningarna”

Det är inte alltid globala trender märks inom ekonomifunktionen. Samtidigt finns trender som på ett väldigt specifikt sätt påverkar. Svenska ekonomiavdelningars budget förändras, inte minst inom det som rör digitalisering.

illustration affärsplan

Vill du förbättra din affärsplan?

Den första affärsplanen läggs ofta redan innan företaget startas. Därefter görs det ofta årsvis. Du sitter förmodligen redan idag med en affärsplan, men kanske står inför att utveckla den. Här listas vad affärsplanen ska innehålla och tips på hur du kan förbättra den.

bekymrad man

Riskhanteringens strukturer och ansvar

Du bör ha en plan som täcker in att du informeras om risker i era processer och i det operativa arbetet, en gedigen analys av organisationens riskexponering och en plan för hur ni reducerar och hanterar risker.

Googles kontor

Objectives and Key Results – Googles målstyrning

Objectives and Key Results (OKR) är den målstyrning som Google använder sig av. Många ser Google som ett innovativt och nytänkande företag och därför är det intressant att ta en närmare titt på deras modell för målstyrning.

riskarbete via dator

Framåtlutad riskhantering

Råd kring riskhantering (Risk Management) blir lätt generella eftersom varje företag står inför specifika risker. Men att inta en passiv hållning, endast följa lagkrav och undvika ekonomiska förluster leder till en bristande riskhantering.

Peter Andersson vd Hypergene

Så digitaliserar du planering och uppföljning: ”Se det som en trappa”

Digitaliseringen berör alla företag och målet är ofta flexibilitet och effektivare processer. Inte minst när omvärlden blir alltmer oförutsägbar. För att få ut full effekt av digitaliseringen finns steg som du bör ta i rätt ordning.

riskmateris i system

Riskanalys och riskmatris

I grunden handlar en riskanalys om att hitta potentiella risker, gradera dem och göra en plan för hur din organisation ska hantera riskerna om krisen kommer. Riskanalys är en förutsättning för god riskhantering.

man balanserar balanced scorecard

Vad är Balanced Scorecard?

Balanserat styrkort är ett strategiskt ledningsverktyg som kopplar ett företags nuvarande handlingar till dess långsiktiga mål. Balanserad styrning är en av de mest erkända och populära metodikerna för verksamhetsstyrning.

illustration av risk

Riskkultur: Förbättra den med ”snack”, mätning och självförtroende

Riskkulturen påverkar beslut och aktiviteter i hela organisationen på ett sätt som styr verksamheten rätt och minimerar eventuella skador, om den är rätt utformad.

illustration av strategisk styrning

Strategisk styrning: Tänk om, tänk nytt

Strategisk styrning handlar om din långsiktiga planering, strategins genomförande och hur genomförandet följs upp. Resultatet uppnås genom planer, beslut, processer och aktiviteter tillsammans med förståelse och engagemang.

man som håller deming cycle

Kvalitetsledning och kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledning handlar om att genom rätt processer säkerställa kvalitet för att handskas med avvikelser, minska kundernas eller brukarnas missnöje och möta deras förväntningar.

Illustration av man som pekar på datorskärm

Styrmodeller och styrfilosofier

Det finns otaliga modeller för styrning som är mer eller mindre välkända. Modellerna har ofta olika engelska akronymer. De har utvecklats och blivit fler genom tiderna. Några av dem, flera med inbördes släktskap, beskrivs kortfattat här.

långsiktigt värde glad chef

5 punkter för långsiktigt värdeskapande

Hur ledare skapar långsiktigt värde är en stor fråga, som ofta leder till ett långt svar. Vi har sammanställt fem korta punkter från intressanta undersökningar. Temat är: Vad gör de mest framgångsrika cheferna och styrelserna rätt?

Globalamal Agenda2030 Hypergene

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är FN:s globala mål, som ofta kallas de globala målen eller de globala målen för hållbar utveckling. 17 övergripande mål och 169 delmål, som mäts med hjälp av 230 nyckeltal.

Verksamhetsstyrning(Använd)

Vad är verksamhetsstyrning?

Verksamhetsstyrning är alla åtgärder som ledningen på olika nivåer vidtar för att uppnå ett visst resultat. I det ingår att leda, styra och utveckla verksamheten så att de resurser du har används så effektivt som möjligt för att nå dina mål.

hand staplar numrerade klossar

5 steg till bättre beslut och en mer flexibel styrning

Styrning handlar om att fatta beslut på olika nivåer i en organisation, och att dessa beslut omsätts till handling som leder verksamheten mot uppsatta mål. Här får du fem steg som hjälper dig att fatta bättre beslut.

illustration av målstyrning

Vad är målstyrning?

Målstyrning innebär att organisationer får ett sätt att effektivt kommunicera strategier och företagsmål till varje chef, avdelning och person i organisationen. Nyckeln är att genom rätt verktyg och kommunikation skapa en röd tråd mellan strategier, mål, nyckeltal och aktiviteter.

Internkontroll

Internkontroll: Har du koll?

Internkontroll handlar om att kontrollera att verksamhetens mål nås, att verksamheten gör vad den ska på ett effektivt sätt, att den finansiella rapporteringen är pålitlig och att regler följs. Målet är att ledningen ska få bättre koll på verksamheten.

Finansiell scenarioplanering via verktyg

Finansiell scenarioplanering och budgetprocessen

I en snabbföränderlig omvärld behöver företag och organisationer snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. I det arbetet är den finansiella scenarioplaneringen viktig.

Business Intelligence-användare

Business Intelligence – användning och användare

Beslutsfattare använder faktabaserat och datadrivet beslutsfattande för att få fram rätt data. Denna data visualiseras i rapporter och dashboards och vägleder beslut.

dialog kring dator

7 frågor att ställa dig inför inköp av beslutsstöd

Varför bör du bry dig om vilket beslutsstödsystem som köps in till kommunen du jobbar på? Det finns flera anledningar. Kanske är du chef med styrning av verksamhet som en del av dina arbetsuppgifter.

Webinar i telefonen

Beslutsstöd: 4 webinars du inte vill missa

Vi har listat några av de populäraste webinars vi genomfört tillsammans med specialinbjudna gäster. Webinaren handlar om beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Gästerna är hämtade både från akademin, partners och näringslivet.

illustration av BI

Vad är Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp som beskriver hur du och din organisation bättre kan förstå er verksamhet och fatta bättre beslut genom att använda metoder och processer för att utvinna och strukturera data och information.

Möte om implementation

7 tips för implementation av Hypergene Budget och prognos för kommuner

Du som står inför att köpa in ett digitalt stöd för ekonomistyrning till din kommun får här generella tips på vad du kan tänka på innan projektstart, hämtat från Hypergene-kunden Västerås stad.

illustration av strategisk planering

Vad är strategisk planering?

Strategisk planering är grunden för att kunna sätta mål, göra prioriteringar och få organisationens planer att styra åt rätt håll. När olika avdelningars planer utgår från de övergripande målen och sammanfogas får företaget en gemensam riktning och en gemensam strategi.

Theres Nordblad Hypergene

"Redan från början har kommunerna varit en viktig kundgrupp”

Theres Nordblad har haft många roller innan hon blev chef för Hypergenes konsultorganisation, både inom näringslivet och på kommuner som Stockholms stad. Business controller, verksamhetscontroller och utvecklingschef är några exempel.

implementation hypergene

Implementation av Hypergene Kommun och applikationen Budget och prognos

Hypergene har över 70 kommunkunder, och 90% av dem använder applikationen Budget och prognos. Vad innebär en sådan standardlösning för kommuner och varför är den populär?

controller som jobbar

Controller – definition och beskrivning

En controllers arbetsuppgifter är ofta att samla in, sammanställa och kommunicera en organisations ekonomiska information. En controller ser till att affärs- och verksamhetsmålen följs upp, arbetar med data, utfall och information kring det ekonomiska resultatet och gör prognoser.

Västerås Stad Pressbild

Hur Västerås stad blev 27% mer effektiva i budgetarbetet

90% av Hypergenes kommunkunder väljer applikationen Budget och prognos – en mycket välanvänd del av Hypergenes helhetslösning för kommuner. Varför passar Hypergene kommuners ekonomiska styrning? Vad var Västerås stads behov? Vad blev resultatet?

Choise

Helhetslösning eller "Best-of-breed"? Det beror på...

En vanlig frågeställning hos organisationer vi pratar med handlar om applikationsstrategi. Är det smartast att välja en helhetslösning från en leverantör, eller ska man istället välja specialiserade lösningar från olika leverantörer och integrera dessa - en så kallad "Best-of-breed"-strategi.

Adobestock 244916882

ROI: Räkna hem nyttan av ditt beslutsstöd – tips och konkreta råd

För många är investeringen i ett beslutsstöd eller budgetsystem något som kräver noggranna kalkyler. Samtidigt kan det ibland vara svårt att veta vilken beräkningsmodell som ska användas eller hur både direkta och indirekta värden ska beräknas. I den här artikeln tittar vi närmare på hur några av våra kunder resonerat.

Inspo_binony.jpg (1)

"Planer viktigare i osäkra tider"

Hör vad Bino Catasús, professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet säger om osäkerheten som Coronaviruset skapar i samhället.

Budget

Hur påverkas controller-funktionen av digitaliseringen?

Lukas Goretzki, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, har svaren.

Budget- och prognosarbete (del 1): Lägg fokus på planering och analys

Första delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Lägg fokus på planering och analys!

Budget- och prognosarbete (del 2): Ge medarbetarna rätt förutsättningar

Andra delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Ge medarbetarna rätt förutsättningar!

Budget- och prognosarbete (del 3): Utveckla budgeten tillsammans med strategi och affärsplan

Tredje delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Utveckla budgeten tillsammans med strategi och affärsplan

Budget- och prognosarbete (del 4): Skapa en helhetssyn över processerna

Fjärde delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Säkerställ en helhetssyn av processerna

Budget- och prognosarbete (del 5): Effektivisera genom delaktighet

Femte delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Säkerställ en helhetssyn av processerna

Budget- och prognosarbete (del 6): Låt verksamheten validera siffrorna

Sjätte delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Låt verksamheten validera siffrorna!

Budget- och prognosarbete (del 7): Var flexibel och snabbrörlig

Sjunde och sista delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Var flexibel och snabbrörlig!

tillitsbaserad styrning mellan kvinnor

Tillitsbaserad styrning idag; men när svänger pendeln igen?

Styrningen av offentlig sektor är spännande: Det berör såväl anställda som brukare – och handlar i grunden om hur våra skattepengar används på bästa sätt. Men hur gör man det då?

Illustration om verksamhetsstyrning och organisation.

Del 1 i serien ” 5 punkter för bättre styrning av organisationen”: Styr genom få mål och nyckeltal

Första delen i vår artikelserie om verksamhetsstyrning: Styr genom få mål och nyckeltal.

Illustration om verksamhetsstyrning och organisation.

Del 2 i serien "5 punkter för bättre styrning av organisationen": Engagera organisationen i styrningen

Andra delen i vår artikelserie om verksamhetsstyrning: Engagera organisationen i styrningen

Illustration om verksamhetsstyrning och organisation.

Del 3 i serien ”5 punkter för bättre styrning av organisationen": Sluta överanalysera verksamheten

Tredje delen i vår artikelserie: Fem punkter för bättre styrning av organisationen: "Sluta överanalysera verksamheten"

datorer_organisatoin.jpg

Del 4 i serien ”5 punkter för bättre styrning av organisationen": Ta ett helhetsgrepp om styrningen

Fjärde delen i vår artikelserie om hur du får bättre styrning av organisationen: "Ta ett helhetsgrepp om styrningen”

Illustration om verksamhetsstyrning och organisation.

Del 5 i serien ”Fem punkter för bättre styrning av organisationen”: Fokusera på genomförandet

Femte och sista delen i vår artikelserie om verksamhetsstyrning: Fokusera på genomförandet.

5 råd till dig som ska upphandla beslutsstöd för universitet eller högskola

Här svarar Peter Glans, affärsansvarig för universitet och högskolor på Hypergene, på de viktigaste frågorna.

verksamhetsstyrning vid datorn

Digitalisera verksamhetsstyrningen – här är 5 steg för att lyckas

Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett måste för att möta framtidens behov av effektivitet, kvalitet och konkurrensförmåga. Det är de flesta överens om. Men hur gör man? Och vad bör man tänka på?

Akesson Hypergene

”Ju mer vi styr, desto mindre styr vi egentligen”

Ökad styrning kan komma från många håll, exempelvis via nya lagkrav eller efter att företag reagerar med nya interna policys efter att media satt fokus på ett problem. Men oavsett anledning så finns det tydliga tendenser på att det blir för mycket styrning.

Mappar om budget i dokumentarkiv.

4 punkter för dig som ska upphandla system för budgetering och prognos

Här kommer våra bästa tips för att undvika fallgroparna när du ska upphandla systemstöd för budgetering och prognos.

Händer kupade över familj av papper

Rätt systemstöd frigör tid och resurser inom individ- och familjeomsorgen

”Tänk om man med en knapptryckning kunde få fram all den information som vi lägger så mycket tid på att manuellt jaga och sammanställa.” Ett önsketänkande? Faktum är att vi aldrig varit närmre än vad vi är just nu.

Inspo_binony.jpg (1)

”Siffror är inte loket i en organisation, de är hjälpmotorn”

Bino Catasús, professor i redovisning delar med sig av sina bästa tips för en effektiv verksamhetsstyrning.

Orange pil på grå bakgrund.

Ska du investera i ett system för strategisk planering och uppföljning?

Varför misslyckas många organisationer med att genomföra sin strategi? Här är Hypergenes fem tips för att råda bot det.

Sjuksköterska tar blodtrycket på äldre man.

Rätt beslutsstöd frigör tid för analys och utveckling av hemtjänsten

Bättre koll på ekonomin, högre kvalitet och effektivitet. Men framför allt: mer tid för brukarna. Så kan nyttan med Hypergenes beslutsstödslösning sammanfattas. Andreas Möllås, ansvarig för Vård & Omsorg på Hypergene berättar mer.

Del 1 i serien "Så utvärderar du beslutsstödssystem - Sätt tydliga mål med vad du ska ha systemet till"

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 1 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

Del 2 i serien "Så utvärderar du beslutsstödssystem" - Sätt tydliga mål med vad du ska ha systemet till

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 2 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

Del 3 i serien ”Så utvärderar du beslutsstödsystem" - Flexibilitet i prismodellen: Detaljplanera inte priset tidigt

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 3 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

Del 4 i serien ”Så utvärderar du beslutsstödsystem" - Användbar och framtidssäkrad

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 4 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

Del 5 i serien ”Så utvärderar du beslutsstödssystem”: Skapa ett stort och brett användande

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 5 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

Ska ni investera i beslutsstöd för bank- och finanssektorn?

Att köpa beslutsstöd för bank- och finanssektorn kan potentiellt innebära flera fallgropar. Hypergene guidar dig förbi de största. Läs krönikan av Oskar Skärvad, affärsansvarig för bank- och finans hos Hypergene.

"Stena Fastigheter ökar engagemanget och effektiviteten med Hypergene"

Proaktivitet, ökad delaktighet och engagemang blev bland annat resultatet när Stena Fastigheter investerade i beslutsstöd från Hypergene.

Höghus och sjö.

Forsen effektiviserar styrningen med Hypergene

När Forsen, specialiserat på konsulttjänster inom bland annat projekt- och byggledning, behövde ett nytt och modernt system för beslutsstöd föll valet på Hypergene.