Blogg

Det Hypergene inte kan om beslutsstöd är knappt värt att veta. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet för att du och din organisation ska vara så bra förberedda som möjligt den dagen ni skaffar ett beslutsstödsystem. Välkommen till beslutsstödsbloggen!

Två män som sitter framför en dator

Att tänka och agera strategiskt

Förmågan att tänka strategiskt associeras ofta med chefs- och ledarroller, då det till stor del handlar om att göra långsiktiga prioriteringar, kunna fatta informerade beslut och planera för framtiden. I det här inlägget får du reda på hur företag ser på strategi, vad många ofta gör fel, hur den strategiska tankeprocessen ser ut och vad du kan tänka på för att bli en bättre strateg.

Illustration av budgetplanering

Budgetplanering: Definition och utmaningar

Budgetplanering är en fundamental process inom företag och organisationer som innebär utformningen av en detaljerad ekonomisk plan för en specifik tidsperiod, ofta ett räkenskapsår. Denna process är avgörande för att kunna styra och förutse ekonomiska händelser, underlätta beslutsfattande och säkerställa en sund finansiell förvaltning.

Bild med människor bakom och teknikikoner framför

Effektivisera din finansiella planering med ny teknik

I en värld där affärsklimatet förändras med blixtens hastighet är förmågan att snabbt anpassa och förutse företagets ekonomiska framtid viktigare än någonsin. Under ett nyligen genomfört webinar presenterade Hypergenes Ulrika Bröjer hur modern teknik kan revolutionera budgetering, prognostisering och finansiellt beslutsfattande. Här är en sammanfattning av de viktigaste insikterna och hur de kan tillämpas i ditt företag.

Människor som tittar på en mjukvara på en dator

Hur nordiska energiföretag kan öka effektiviteten i sin verksamhetsstyrning

Energibranschen står inför ett enormt förändringstryck - från volatilitet i energipriser till förändrade kundförväntningar inom hållbarhet. För att förbli konkurrenskraftiga måste företagen bli mer flexibla och datadrivna. Många förlitar sig dock fortfarande på manuella processer och äldre system som hämmar förmågan att planera strategiskt och reagera snabbt på förändringar.

Illustration av WBS

WBS: Första steget i effektiv projektplanering

Lär dig hur WBS bryter ner projekt i hanterbara delar, för att förenkla planering, budgetering, riskanalys och kommunikation. Få en enkel guide för hur du ska ta fram en WBS, utforska skapandet av arbetspaket, deras hierarkiska relationer och hur WBS effektiviserar din projektstyrning.

Kanban

Kanban, Scrum och effektivare arbetsflöden

Här kan du utforska Kanban, en visuell metod för att strukturera och optimera arbetsflöden. Genom att kombinera Kanban-tavlor med Scrum-metodiken, får du en kraftfull strategi för att hantera projekt och produktion mer effektivt. Lär dig om principerna bakom Kanban-system och hur de integreras med Scrum för att skapa en dynamisk, agil arbetsmiljö som främjar teamarbete, kontinuerlig förbättring och kundfokus.

Controller som har bytt yrke

7 framtidsyrken för en controller

I en värld där arbetsmarknaden och många yrkesroller förändras, är det viktigt att hålla sig uppdaterad och vara redo att anpassa sig till nya möjligheter. För dig som är controller och vill utforska nya karriärvägar kommer här sju framtida yrken som kan erbjuda spännande utmaningar och möjligheter till personlig och professionell utveckling.

Nancy Giordan Hypergene

Expertens uppmaning: Osäker framtid förutsätter ett nytt ledarskap

Det låter som en klyscha, men faktum är att förändringstakten aldrig varit högre. Och när ny teknik omkullkastar branscher och globala kriser utmanar alltifrån leveranskedjor till hela ekonomier ökar behovet av ett nytt, annorlunda ledarskap. I ett avsnitt av vår podcast Konkurrenskraft pratade vi med den amerikanska futuristen och författaren Nancy Giordano om hur dagens ledare kan navigera sina organisationer bättre.

Illustration av NIS2

Vad är NIS2-direktivet och vilka berör det?

NIS-direktivet berör nätverks- och informationssäkerhet inom EU och är framtaget för att sätta en standard för unionens medlemsländer. Den uppdaterade versionen ’NIS2’ innebär utvidgat tillämpningsområde, strängare krav, ökat ansvar, ökade sanktioner och utökat skydd av konsumentdata. Här får du reda på mer om NIS2, vilka som berörs av direktivet och vad du ska göra om du berörs.

Blogginlägg Torbjörn Hygins, Stockholm Stift

Ökar effektiviteten i medlemsorganisationer: Snabbare, smartare och tydligare

När att tjäna pengar inte är ditt primära mål är det lätt att verksamheten blir ineffektiv, otydlig och komplex. Men det finns flera medlemsorganisationer som gör om och gör rätt. Stockholms stift, Unionens a-kassa och HSB är tre medlemsorganisationer med fundamentalt olika uppgift. Gemensamt är att de hittat en väg framåt; digitalt och transparent.

Illustration av SOSFS 2011:9 på en dator

SOSFS 2011:9 – Nyckeln till kvalitet och patientsäkerhet

Välkommen till en djupdykning i SOSFS 2011:9, en avgörande föreskrift för kvalitet och patientsäkerhet inom den svenska hälso- och sjukvården. Med det här inlägget får du en bättre förståelse av SOSFS 2011:9 och dess betydelse för vårdgivare, och dessutom vägledning i hur man kan implementera dessa viktiga riktlinjer.

Illustration av digitaliserad verksamhetsstyrning i myndigheter

Digitaliserad verksamhetsstyrning i myndigheter – fem steg för att lyckas

Att lyckas med sin digitaliseringsresa kan verka som ett oöverstigligt projekt för många myndigheter, inte minst när det digitala landskapet förändras i en så hög takt. På Hypergene har vi brutit ner resan i fem hanterbara steg för verksamhetsstyrning – ett område som i sig innehåller en stor potential. Stegen fungerar som en guide och erbjuder i varje del viktiga bidrag till digitaliseringsprocessen.

Illustration av systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete: Mall och definition

Här får du reda på vad systematiskt kvalitetsarbete är och en mall för hur du kan jobba med det. Vi går även igenom ledningssystem relaterade till systematiskt kvalitetsarbete och tar en närmare titt på dess tillämpning i skolan och förskolan.

Illustration av Six Sigma

Six Sigma: Den nästan felfria metoden?

Six Sigma är en metodik som syftar till att driva förbättringar i processer genom att kraftigt minska fel och kostnader. Denna guide utforskar grundläggande principer och effektiva verktyg, inklusive de kända DMAIC- och DMADV-ramverken. Med målet att uppnå en närmast felfri produktion, med mindre än 3,4 fel per miljon enheter, har Six Sigma blivit ett oumbärligt verktyg för många.

Anders Neuman, kommundirektör Arboga

Innovativ verksamhetsstyrning: När kommuner gör om – och gör rätt

Två kommuner, två olika historier, men med samma ambition: Att bli effektivare, mer transparenta och fokuserade. Målet: Att bli bättre för medborgarna, en plats för jobb, fritid och allt där emellan.

Illustration av effektmål

Effektmål och projektmål: Vad och varför

Effektmål är avgörande för framgångsrik projektplanering och styrning. I denna text utforskar vi vad effektmål innebär och hur de skiljer sig från projektmål. Läs vidare för att förstå vikten av effektmål och hur de bidrar till framgång i projekt.

Ari Riabacke Föreläsare

Ari Riabacke: Ledarskap, beslutsfattande och kommunikation i en ny tid

Världen utvecklas snabbt, och det gör även kraven på ledarskap, beslutsfattande och kommunikation. Om det här pratade Ari Riabacke, doktor i beslutsfattande och en av Nordens mest eftersökta föreläsare, i ett färskt webinar med Hypergene. Hans spaningar, som bygger på en stor studie, ger ett nytt perspektiv på hur dessa tre kritiska faktorer utvecklas i denna nya fas efter pandemin.

1642058812440

Känslor och siffror – så styr Rejlers vd mot framtiden

Han tror på att använda känslor som målbild – men också på stenhård uppföljning av ekonomin. "Ett bolags självförtroende sitter mycket i lönsamheten", säger Viktor Svensson, vd för ingenjörsbolaget Rejlers, i en intervju i Hypergenes podd Konkurrenskraft.

Illustration av mätning av en KPI

KPI:er och hur du tar fram dem

Key Performance Indicators (KPI:er) är mätbara värden som hjälper dig styra mot och uppfylla din verksamhets mål. Genom att välja ut och avgränsa de KPI:er som passar ditt företag bäst kan du styra företaget i rätt riktning. I det här inlägget får du reda på vad en KPI är, hur du ska ta fram dem, varför företag använder dem och vad som gör en KPI till en ”bra KPI”.

Frustrerad man vid skrivbord

6 tips på hur du kan vända utmaningar till möjligheter i din planering och styrning

Företag och ekonomiavdelningar utmanas idag av många externa krafter som påverkar på olika sätt. Detta leder till att många behöver se över sin planering och styrning ytterligare. I detta inlägg får du sex väl förklarade tips på hur du ska få till en effektivare styrning- och planeringsprocess från Erik Thelander, Chief Product Officer på Hypergene.

Illustration av en affärsmodell

Affärsmodell – vad är det och hur skapar du en som fungerar?

Här får du lära dig mer om vad en affärsmodell är, hur du skapar en och exempel på olika affärsmodeller som passar olika branscher. Du får också tips på hur du kan utveckla din befintliga affärsmodell för att anpassa den till förändringar och öka din konkurrenskraft.

Personalbudget-illustration

Personalbudget: Vad, hur och varför?

En personalbudget är en plan som visar hur mycket pengar ett företag planerar att spendera på sin personal under en viss tidsperiod. I detta inlägg får du allt du behöver veta om en personalbudget.

Illustration av en man och en kvinna som under hur de ska göra en projektbudget

Projektbudget: Hur du gör en projektbudgetering

En projektbudget är en plan för hur mycket pengar som kommer att spenderas på ett projekt. Projektbudgeten har en viktig roll eftersom den hjälper till att säkerställa att projektet håller sig inom budget och att tillräckliga resurser finns tillgängliga för att slutföra projektet.

Illustration av miljöledning och miljöledningssystem

Miljöledning och miljöledningssystem – ISO 14001 som exempel

Miljöledning och miljöledningssystem hjälper dig att minska din organisations påverkan på miljön och upprätthålla en hållbar verksamhet. Genom att införa miljöpolicyer och mål kan du styra din organisations miljöprestanda, och övervaka och rapportera miljöpåverkan.

Människor som pratar om projektplanering och projekthantering

Projektplan och projektplanering

Projektplanering är en process för att definiera målen för ett projekt och att bestämma vilka resurser som behövs för att uppnå målen. Det innefattar att definiera projektets omfattning, tidslinjer, budget, risker, kommunikationsplan och teamorganisation. Här får du reda på hur du ska planera och hantera ditt projekt.

Illustration av ett rapporteringsverktyg

Rapporteringsverktyg: Maximera insikter med rätt användning

Ett rapporteringsverktyg sammanfattar information och används oftast av experter som vill tillhandahålla information till intressenter. Rapporten är ett sätt att tillgängliggöra data. Det finns ofta rapportfunktionalitet i olika verktyg, men ett rapporteringsverktyg är dedikerat till rapportering och är antingen fristående eller har utvecklats som en integrerad del i ett bredare verktyg.

Illustration av ett Project Management Office (PMO)

Allt om PMO (Project Management Office)

Vad är ett Project Management Office? Vad gör ett PMO? Vilka ansvarsområden har ett PMO? Vilka olika typer av PMO:s finns det? Ska man ha ett PMO, ett Agile Transformation Office (ATO) eller ett Transformation Office (TO)? Här får du svar på dina frågor om PMO.

Illustration av projektmodell

Projektmodell – vad det är och vilken du ska välja

Att välja rätt projektmodell är en konst som kräver förståelse för olika metoder. Från traditionella tillvägagångssätt som Vattenfallsmodellen till flexibla strategier som Scrum, erbjuder varje modell unika fördelar. Vi dyker in i dessa modeller, förklarar hur de stödjer projektledning och hjälper dig att identifiera den mest lämpliga för ditt specifika projekt.

Illustration av hållbarhetsrapportering eller hållbarhetsredovisning

Allt om hållbarhetsrapportering

Vad är hållbarhetsrapportering? Hur skiljer sig det från hållbarhetsredovisning? Vad ska hållbarhetsrapporteringen innehålla? Idag finns många begrepp som du måste vara insatt i för att förstå hur och om du ska hållbarhetsrapportera. Här får du reda på vad dessa begrepp, krav, lagar och direktiv innebär för dig.

Blogginlägg Christina Stielli 2

Hjälp dig själv och andra igenom förändring

Christina Stielli är föreläsare, författare och organisationsutvecklare med lång erfarenhet av förändringsarbete. Hennes råd när det uppstår motstånd mot förändring är att chefen behöver lyssna in och visa empati.

Erik Thelander

Lansering av nya paketeringar av Hypergene

Möjligheten att skapa ännu snabbare kundvärden och ett ökat intresse för att digitalisera de ekonomiska och strategiska planeringsprocesserna. Det ligger bakom att Hypergene nu lanserar nya paketeringar av produkten. Vi ställde några frågor till Erik Thelander som är Product Director, om nyheterna.

Illustration av EU:s taxonomi

Taxonomi (EU:s taxonomi) – vilka påverkas?

Taxonomi, EU:s taxonomi eller Taxonomiförordningen. Det finns många namn på det ramverk som ska göra oss klimatneutrala till 2050. Ta en titt på miljömålen och få reda på om du påverkas.

Illustration av CSRD

CSRD-direktivets nya krav – vilka omfattas?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är en del av EU:s strategi för att främja hållbara investeringar och ansvarsfullt företagande. CSRD ställer nya krav på företags hållbarhetsrapportering.

Illustration av ett analysverktyg

Analysverktyg: Vad, hur och varför?

Analysverktyget är tänkt att hjälpa dig fatta beslut, eller åtminstone effektivisera ditt företags beslutsprocesser genom att samla, visualisera och kommunicera din data.

Illustration av verksamhetsplan

Verksamhetsplan – innehåll, syfte och hur du ska göra

Här får du veta mer om vad en verksamhetsplan är, vad den kan innehålla, hur man gör en verksamhetsplan och var du kan finna stöd för att få ut din verksamhetsplan i organisationen.

Illustration av controlling

Controlling: Ekonomisk styrning och uppföljning

Inom ekonomiområdet dyker ofta begreppet ”controlling” upp. Men vad betyder det egentligen? I det här inlägget får du reda på vad controlling är, dess syfte, hur begreppet står sig i relation till närliggande begrepp, hur en controllers roll ser ut inom controlling och hur det används i projekt.

Illustration av Performance Management

Vad är Performance Management?

Performance Management är ett arbetssätt och en process som mäter aktiviteter som syftar till att uppnå mål och förbättra prestationer. Det gäller både anställda och verksamheten i stort och handlar ytterst om att öka företagets effektivitet. Här får du reda på mer om Performance Management-system, processer och hur du gör för att skapa en god prestationskultur.

man som håller deming cycle

PDCA-cykeln och PDCA-modellen

Här får du en guide kring PDCA: Dess definition, historisk bakgrund och vad PDCA-cykeln innebär. Du kan även utforska PDCA-modellen i detalj och hur den tillämpas i praktiken för att kunna uppnå ständig förbättring på ett enkelt och flexibelt sätt.

Illustration av arbete på en ekonomiavdelning

Best practise för framtidens ekonomifunktion

Många organisationer har behövt tänka nytt kring hur de ska hantera förändringar. För när omvärlden förändras krävs rätt, och i många fall nya förutsättningar för planering, uppföljning och analys. I det här inlägget kan du läsa om hur du tar verksamheten och ekonomifunktionen framåt i utvecklingsresan.

Illustration av en regressionsanalys

Vad är en regressionsanalys och hur gör man?

Att vi blir mer datadrivna har knappast undgått någon, men hur går man från att samla in och spara stora mängder data till att faktiskt ta fram insikter och kunskap från den? Ett verktyg du kan använda är regressionsanalysen. I den här artikeln får du reda på vad en regressionsanalys är, hur den används, och vad du ska tänka på när du analyserar din data.

Illustration av agil finansiell planering

Agil finansiell planering

Agil finansiell planering handlar om att snabbt kunna ställa om ditt företags finanser. Att snabbt kunna byta fokus och lägga om finansiella planer på ett flexibelt sätt är en konkurrensfördel idag. I det här inlägget får du reda på grunderna i den agila finansiella planeringen och var du bör börja din förändringsresa.

En CFO och en CIO pratar med varandra och endast händerna är synliga

CFO: Så utvecklar du relationen med CIO och CISO

Digitalisering ligger högt på agendan hos de flesta företag vilket leder till ökade investeringsbehov och mer fokus på datasäkerhet. Därmed ökar också betydelsen av ett välfungerande samarbete mellan nyckelfunktioner inom ekonomi, IT och säkerhet.

Blogg Bino Catasus

Motivation och lärande – här är fem knep för att spika nyckeltalen 

Det låter enkelt: Några få relevanta och korrekta nyckeltal som teamet eller organisationen är överens om. Actions när det avviker. Men verkligheten är mer komplex än så. Till slut är det människor som ska fatta besluten och anställda som ska agera. Och då finns en rad saker att tänka på för att hastighet och siffror inte ska ta över. 

Blogg Erik Thelander (1)

Återvände till Hypergene och den snabba produktutvecklingen

När omvärlden blir mer oförutsägbar och föränderlig ökar behovet av produkter som Hypergene. Det och företagets snabba utvecklingstakt lockade tillbaka Erik Thelander till Hypergene efter en tid på ett annat företag. Vi passade på att ställa några frågor till honom om hans nya roll som Product Director.

Illustration av människor som pratar om likviditetsbudget och likviditetsprognos

Likviditetsbudget och likviditetsprognos

En likviditetsbudget (Liquidity Budget) visar hur mycket pengar ett företag har genom att redovisa hur mycket som finns i kassan och budgeterade in- och utbetalningar. En likviditetsprognos (Liquidity Forecast) liknar likviditetsbudgeten men har ofta ett tydligare syfte kopplat till framtida in- och utbetalningar.

Illustration av egenkontroll

Egenkontroll: Vad, hur och varför?

Egenkontroll är en form av intern uppföljning där en organisation, företag eller en enhet själv granskar och kontrollerar verksamheten för att säkerställa att den följer lagar, regler, riktlinjer och interna företagsstandarder.

Blogg Urban Bucht

Så digitaliserar du planering och uppföljning: ”Se det som en trappa”

Digitaliseringen berör alla företag och målet är ofta flexibilitet och effektivare processer. Inte minst när omvärlden blir alltmer oförutsägbar. För att få ut full effekt av digitaliseringen finns steg som du bör ta i rätt ordning.

Illustration av trender inom BI

Största trenderna inom BI 2023

Business Intelligence-trenderna kretsar fortfarande kring datakvalitet, datadriven kultur, datastyrning, integrationer, säkerhet, visualisering, användarvänlighet och automation.

Illustration av GHG-protokollet

GHG-protokollet: Rapportering, dokumentering och redovisning

GHG-protokollet är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Här får du reda på vad GHG-protokollet är, vilka standarder det finns inom protokollet, hur du ska rapportera och vilka principer som du ska förhålla dig till när GHG är en del av din hållbarhetsrapportsrapportering.

Illustration av TCFD

TCFD, klimatrisker, riktlinjer och rapportering

Task Force on Climate Related Financial Disclosures är ett ramverk som beskriver hur du ska rapportera klimatrelaterade risker och möjligheter i ditt företags finansiella information. Här får du veta vad TCFD innebär och vad du ska tänka på när du rapporterar.

Ari Riabacke

Experternas 11 bästa tips för bättre och skarpare beslut i din organisation

Att fatta beslut i en omvärld som förändras blixtsnabbt, kräver knivskarpt fokus och en stor portion mod. Men är det möjligt att skapa perfekta förutsättningar för att besluten ska bli bättre, mer korrekta? Ja, det går i alla fall att komma en bra bit på vägen. Det säger beslutsexperten Ari Riabacke och Hypergenes vd Urban Bucht.

Blogginlägg SE Knut Fahlén

Acceptera att framtiden är osäker – dags att tänka om kring budgetarbetet?

Dagens syn på budget, uppföljning och prognoser riskerar att inte hänga med omvärldens nya krav. Ett budgetarbete som slukar månader av tid för organisationen och som blir inaktuell redan första kvartalet kan göra att du tappar både riktning och kraft, enligt två experter på området. Så här ska du tänka istället. 

Illustration av kassaflödesanalys

Allt om kassaflödesanalys

I tider där omvärlden är mindre förutsägbar ökar betydelsen av kassaflödesanalys. Samtidigt kan processen vara komplex och tidskrävande. Här får du reda på vad en kassaflödesanalys är, hur du gör en kassaflödesanalys, vad indirekt och direkt metod är, hur den ska se ut och hur du kan tänka i analysarbetet och varför en kassaflödesanalys görs.

Diskussion vid bord kring fastigheter

KPI:er för ditt fastighetsbolag

Fastighetsbolag vill löpande optimera avkastningen i det befintliga beståndet och skapa bästa möjliga upplevelse och kvalitet för hyresgäster och kunder. De viktigaste KPI:erna för fastighetsbolag kretsar kring prognoser och planering av yta som kan hyras ut.

Illustration av Finance Transformation

Hur du ska tänka kring Finance Transformation

Gartner definierar ’Finance Transformation’ som de strategiska initiativ som syftar till att omdana finansfunktionen för att bättre stödja och passa företagets övergripande strategi. Här får du veta mer om vad Fincance Transformation är, hur du ska tänka och hur du lyckas.

En man jobbar med sitt budgetverktyg på datorn

Budgetverktyg – och hur du ska tänka

Är du ute efter ett nytt budgetsystem för ditt företag och undrar hur du ska agera? Här går vi igenom vad du ska tänka på och ger dig fyra konkreta råd.

Illustration av ESG

Vad är ESG och hur gör man?

ESG står för ‘Environmental, Social and Governance’ och betyder miljö, socialt ansvar och styrning (bolagsstyrning) och är ett ramverk för ett företags hållbarhetsarbete. Här får du reda mer om vad ESG är, ESG-kriterier, kritik mot ESG, ESG due diligence och hur du arbetar med ESG.

Människor pratar data på ett möte

Nyckeln till framgång inom tech-transformation

Här får du reda på vilka beståndsdelarna i en tech-transformation är och hur du hjälper de digitala satsningarna i en tech-transformation att skapa värde. Du får också reda på vad nyckeln till framgång inom tech-transformation är.

Illustration av GRI

GRI-standarder för hållbarhetsrapportering – det du behöver veta

Global Reporting Initiative (GRI) erbjuder standarder för hållbarhetsrapportering som hjälper företag rapportera sin påverkan på miljö, samhälle och ekonomi. Lär dig mer om GRI:s ramverk, dess fyra huvudområden, indikatorprotokolluppsättning, historia och på vilka sätt det berör dig.

Människor som arbetar i en agil organisation

Hur du skapar en agil organisation

Här får du reda på hur du skapar en agil organisation som fokuserar på att skapa värde, hur du ser att du har lyckats och tips på verktyg att använda i din nya operativa agila modell.

Glad CFO pratar i telefon

Hur en CFO kan hjälpa till i en tech-transformation

Många pratar om digitalisering och tech-transformation. Förändringstakten och viljan att skapa värdeskapande tekniklösningar för kunder och medarbetare är hög och växer. Är du en CFO som vill bidra?

Illustration av två personer som jobbar i ett verksamhetsstystem

Vad är ett verksamhetssystem och varför ska man ha ett?

Ett verksamhetssystem ska ge en klar och enhetlig bild över verksamhetens uppdrag, mål, processer, styrformer och hur medarbetarna bidrar till verksamheten. Verksamhetssystemet är ofta synonymt med det digitala verktyg (digitalt verksamhetssystem) som används för verksamhetsstyrningen.

Illustration av GRC-arbete

Vad är GRC?

GRC är en organisations förmåga att på ett tillförlitligt sätt uppnå mål, hantera risker och agera enligt lagar och regler. GRC står för Governance (styrning), Risk management (riskhantering) och Compliance (regelverksefterlevnad).

Illustration av rullande prognos och rullande budget

Rullande prognos och rullande budget

Rullande prognoser är en typ av prognoser som i stället för att fokusera på kalenderåret alltid utgår från en bestämd tidsperiod framåt, till exempel 12 eller 18 månader. Rullande prognoser görs löpande och är ett stöd till företagsledningen, men kan också användas för att till exempel prognostisera försäljning.

Business Cotrollers

Business Control – Vad gör en Business Controller?

Business Control är det arbete som utförs av en Business Controller och handlar till stor del om att ta fram, analysera och presentera relevanta beslutsunderlag för chefer i en organisation.

Regleringsbrev illustration

Vad är ett regleringsbrev?

Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut som årligen utfärdas för att styra svenska myndigheters verksamheter. I regleringsbrevet beslutas hur mycket pengar myndigheten som får regleringsbrevet ska tilldelas för aktuellt budgetår och vad pengarna ska användas till.

Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag illustration

Allt om Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB)

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, i folkmun kallat ”FÅB:en”, reglerar hur myndigheter som lyder direkt under regeringen ska återrapportera kring sina uppdrag. Förordningen beskriver vilken information årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag som myndigheter lämnar till regeringen ska innehålla och när de ska lämnas in.

Ekonomisk prognos illustration

Vad är en ekonomisk prognos?

En ekonomisk prognos är en bedömning av hur en verksamhets intäkter och kostnader utvecklas. Företag använder prognoser som uppföljning av sin budget och som beslutsunderlag om förändringar krävs.

Illustration av SFDR

Vad är SFDR och vilka krav ställer SFDR på företag?

SFDR, även kallad ”Disclosureförordningen” är en EU-förordning som syftar till att öka transparensen kring hållbarhet och hållbarhetsrisker, och skapa ett standardiserat sätt att rapportera. SFDR är tänkt att göra det enklare för dig att jämföra hållbarhetsarbetet i olika finansiella produkter.

Beyond budgeting illustration

Beyond Budgeting – principer, definition och vad som krävs

När det traditionella budgetarbetet kritiseras av CFO:er och controllers handlar det ofta om det tar tid, kostar pengar, centraliserar ekonomistyrning, flyttar beslut högt upp och skapar en illusion av kontroll. Det finns även åsikter om att budgeten snabbt blir daterad och inte är tillräckligt kopplat mot företagets strategi. Vissa menar även att budgeten ibland skapar hinder i förändringsarbetet.

Illustration av nyckeltal för företag

Nyckeltal för företag

Med rätt nyckeltal kan du följa hur ditt företag presterar. Det gör att du kan analysera prestationen och bättre styra och förbättra din verksamhet. I detta blogginlägg listar vi exempel på nyckeltal, för att inspirera dig att välja rätt.

Kvinna pratar i telefon och kollar på klockan

CFO-rollen förändras

Här får du reda på vad en CFO gör, vad som är ”nytt” kopplat till rollen och vad en CFO borde ha i tankarna framåt. Du kommer gilla det du läser om du gillar digitalisering, effektivisering, data, planering och bättre beslut.

Illustration av budgetarbete

Vad är budget och budgetering?

Budgeteringen är den process som leder fram till en budget. En budget är en ekonomisk plan och prognos för företagets ekonomiska händelser.

Ekonomistyrning illustration

Ekonomistyrning – styrsätt och styrmedel

Ekonomistyrning handlar om att omsätta strategier och affärsplaner till arbetet med att nå företagets ekonomiska mål. I arbetet vill du få medarbetarna och medarbetarnas mål att samverka med företagets ekonomiska mål genom styrning, mätning och uppföljning.

Personer sitter runt ett bord

Vad är personalplanering?

Personalplanering (Workforce Planning) är arbetet med att optimera för att ha rätt mängd medarbetare, med rätt kompetens och erfarenhet, som utför rätt uppgifter, på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

Beslutsstöd illustration

Vad är ett beslutsstöd?

Ett beslutsstöd är olika metoder som stödjer beslutsfattande genom att samla in, förädla och presentera data och information. Definitionen tydliggör att det är människor, och inte datorer, som fattar besluten.

Illustration av ett ekonomisystem

Ekonomisystem – vad det är och hur det används

Lär dig mer om hur du kan använda ett ekonomisystem för att ta din verksamhet till nästa nivå. Få tips på vilka system som du bör integrera med ditt ekonomisystem för att få ut maximalt värde och vad du ska tänka på när du byter system.

Kommunicera ekonomi med verktyg

Hur kommunicerar en ekonom ekonomi?

Ekonomen kan ekonomi, men riskerar ibland att prata förbi verksamheten som ska utföra förändringar och förbättringar med stöd av den ekonomiska informationen. Vad och hur kommunicerar en ekonom? Vilka utmaningar finns och hur övervinns de? Hur har kommunikationen påverkats av pandemin?

Resursplanering illustration

Vad är resursplanering?

Resursplanering handlar om att identifiera, prognostisera och allokera resurser i verksamheten. Resursplaneringen ska säkerställa ett effektivt utnyttjande av resurser och är en naturlig del i arbetet i tjänsteföretag och projekt.

Affärsutveckling illustration

Vad är affärsutveckling?

Affärsutveckling innebär aktiviteter och processer som syftar till att förbättra den affärsdrivande verksamheten. Affärsutvecklingen ska skapa en hållbarare och mer lönsam verksamhet. Arbetet sker ofta i samband med förnyelse eller förändring.

Förändringsledning illustration

Förändringsledning – och hur du lyckas

Förändringsledning (Change Management) handlar i grunden om att ta sig från nuläge till börläge med hjälp av ett strukturerat arbetssätt som påverkar medarbetarna, som i sin tur agerar annorlunda och skapar förändringen.

Kaizen illustration

Kaizen: Ständiga förbättringar med Kaizen-metoden

Kaizen är en styrfilosofi som syftar till att ständigt förbättra och utveckla processer, produkter och tjänster. Kaizen kommer ursprungligen från Japan och betyder "förändring till det bättre" eller "kontinuerlig förbättring".

Verksamhetsutveckling illustration

Vad är verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling är ett samlingsbegrepp som beskriver arbetet med att systematiskt förbättra hur en organisation leds, styrs och skapar värde. Detta görs genom att påverka strategi, struktur och kultur i verksamheten.

Systematiskt arbetsmiljöarbete hemma illustration

Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete är verksamhetens systematiska arbete med att undersöka, förebygga, genomföra och följa upp åtgärder i fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det handlar om att minimera risker och maximera välmående på ett strukturerat och kontinuerligt sätt.

verksamhetsplanering verktyg

Verksamhetsplanering och vad ett verktyg kan göra

Här får du reda på vad en verksamhetsplan är. Verksamhetsplanering sker både i privat och offentlig sektor och kan då bygga på olika principer och begrepp. I det här inlägget fokuserar vi på dig som arbetar på en kommun eller myndighet, och vad du får ut av en mjukvara som stöd i din verksamhetsplanering.

Hoshin Kanri Metod Process

Hoshin Kanri: Metod och process

Hoshin Kanri är en strategisk planeringsprocess och metodik som fokuserar resurser på att uppnå strategiska, taktiska och operativa mål. Hoshin Kanri kallas Hoshin Planning, Policy Management eller Lean Strategy Deployment på engelska.

finansiell planering på datorskärm

Viktigast för ekonomiavdelningen: ”Förbättra de tekniska förutsättningarna”

Det är inte alltid globala trender märks inom ekonomifunktionen. Samtidigt finns trender som på ett väldigt specifikt sätt påverkar. Svenska ekonomiavdelningars budget förändras, inte minst inom det som rör digitalisering.

illustration affärsplan

Vad är en affärsplan och varför behöver du en?

En affärsplan är inte bara ett dokument; det är en färdplan för ditt företags framtid. Det är en konkretisering av din affärsidé, en översikt över ditt företags mål och en plan för hur du ska nå målen. Men varför är en affärsplan så viktig?

bekymrad man

Riskhanteringens strukturer och ansvar

Du bör ha en plan som täcker in att du informeras om risker i era processer och i det operativa arbetet, en gedigen analys av organisationens riskexponering och en plan för hur ni reducerar och hanterar risker.

Financial Controller som jobbar

Financial Control – Vad gör en Financial Controller?

Financial Control är det arbete som utförs av en Financial Controller och handlar framför allt om att hantera, analysera och rapportera ekonomisk information inom en organisation. En Financial Controller spelar en central roll i att säkerställa att organisationens finansiella processer och rapporter är korrekta, effektiva och i linje med gällande lagar och regler.

Googles kontor

Vad är OKR?

Objectives and Key Results (OKR) är den målstyrning som Google använder sig av. Många ser Google som ett innovativt och nytänkande företag och därför är det intressant att ta en närmare titt på deras modell för målstyrning.

Riskhantering vid dator

Riskhantering: Hur du skyddar ditt företag i en osäker värld

Riskhantering är en viktig process där företag identifierar och hanterar potentiella hot och risker. Genom en ständig uppmärksamhet på risker kan organisationer förbereda sig för osäkerheter och utmaningar i dagens snabbt föränderliga värld. Det handlar inte enbart om att bocka av punkter på en lista, utan snarare om en strategisk, kontinuerlig anpassning till förändrade förhållanden.

Riskanalys

Riskanalys: Hur du ska göra och vad du ska tänka på

I grunden handlar en riskanalys om att hitta potentiella risker, gradera dem och göra en plan för hur din organisation ska hantera riskerna om krisen kommer. Riskanalys är en förutsättning för god riskhantering.

man balanserar balanced scorecard

Vad är Balanced Scorecard?

Balanserat styrkort är ett strategiskt ledningsverktyg som kopplar ett företags nuvarande handlingar till dess långsiktiga mål. Balanserad styrning är en av de mest erkända och populära metodikerna för verksamhetsstyrning.

illustration av risk

Riskkultur: Förbättra den med ”snack”, mätning och självförtroende

Riskkulturen påverkar beslut och aktiviteter i hela organisationen på ett sätt som styr verksamheten rätt och minimerar eventuella skador, om den är rätt utformad.

Riskmatris på dator

Vad är en riskmatris?

En riskmatris är ett verktyg som hjälper till att bedöma risker. Den visar hur sannolikt något är att hända och hur allvarligt det skulle vara om det hände. Matrisen har rutor med olika färger som visar om en risk är låg, medel eller hög. Genom att placera risker i dessa rutor kan man lättare se och bestämma vilka risker man bör fokusera på.

Illustration av BI och Big data

Big Data och BI

Ofta nämns Business Intelligence och Big Data i samma kontext. Men vad betyder egentligen Big Data och är det något alla kan använda sig av i sitt BI-verktyg? Svaret är oftast att det många tänker på som Big Data i själva verket inte är “big”, även om det rör sig om stora datamängder med högt värde för din verksamhet.

illustration av strategisk styrning

Strategisk styrning: Tänk om, tänk nytt

Strategisk styrning handlar om din långsiktiga planering, strategins genomförande och hur genomförandet följs upp. Resultatet uppnås genom planer, beslut, processer och aktiviteter tillsammans med förståelse och engagemang.

Illustration av en kvinna som jobbar med kvalitetsledning och kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem och kvalitetsledning

I detta inlägg utforskar vi vikten av kvalitetsledning och hur ett välstrukturerat kvalitetsledningssystem kan vara nyckeln till framgång. Från att definiera processer och säkerställa ledarskapets roll, till att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring, belyser vi hur kvalitetsledningssystem och kvalitetsledning går hand i hand för att uppnå organisatoriska mål.

Illustration av man som pekar på datorskärm

Olika styrmodeller och styrfilosofier

Det finns otaliga modeller för styrning som är mer eller mindre välkända. Modellerna har ofta olika engelska akronymer. De har utvecklats och blivit fler genom tiderna. Några av dem, flera med inbördes släktskap, beskrivs kortfattat här. Hitta en styrmodell som passar dig och din organisation!

långsiktigt värde glad chef

5 punkter för långsiktigt värdeskapande

Hur ledare skapar långsiktigt värde är en stor fråga, som ofta leder till ett långt svar. Vi har sammanställt fem korta punkter från intressanta undersökningar. Temat är: Vad gör de mest framgångsrika cheferna och styrelserna rätt?

Agenda 2030 Hypergene

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är FN:s globala mål, som ofta kallas de globala målen eller de globala målen för hållbar utveckling. 17 övergripande mål och 169 delmål, som mäts med hjälp av 230 nyckeltal.

Verksamhetsstyrning(Använd)

Vad är verksamhetsstyrning?

Verksamhetsstyrning är alla åtgärder som ledningen på olika nivåer vidtar för att uppnå ett visst resultat. I det ingår att leda, styra och utveckla verksamheten så att de resurser du har används så effektivt som möjligt för att nå dina mål.

hand staplar numrerade klossar

5 steg till bättre beslut och en mer flexibel styrning

Styrning handlar om att fatta beslut på olika nivåer i en organisation, och att dessa beslut omsätts till handling som leder verksamheten mot uppsatta mål. Här får du fem steg som hjälper dig att fatta bättre beslut.

illustration av målstyrning

Vad är målstyrning?

Målstyrning innebär att organisationer får ett sätt att effektivt kommunicera strategier och företagsmål till varje chef, avdelning och person i organisationen. Nyckeln är att genom rätt verktyg och kommunikation skapa en röd tråd mellan strategier, mål, nyckeltal och aktiviteter.

Internkontroll

Vad är internkontroll?

Internkontroll handlar om att kontrollera att verksamhetens mål nås, att verksamheten gör vad den ska på ett effektivt sätt, att den finansiella rapporteringen är pålitlig och att regler följs. Målet är att ledningen ska få bättre koll på verksamheten.

Finansiell scenarioplanering via verktyg

Finansiell scenarioplanering och budgetprocessen

I en snabbföränderlig omvärld behöver företag och organisationer snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. I det arbetet är den finansiella scenarioplaneringen viktig.

Business Intelligence-användare

Business Intelligence – användning och användare

Beslutsfattare använder faktabaserat och datadrivet beslutsfattande för att få fram rätt data. Denna data visualiseras i rapporter och dashboards och vägleder beslut.

dialog kring dator

7 frågor att ställa dig inför inköp av beslutsstöd

Varför bör du bry dig om vilket beslutsstödsystem som köps in till kommunen du jobbar på? Det finns flera anledningar. Kanske är du chef med styrning av verksamhet som en del av dina arbetsuppgifter.

illustration av BI

Vad är Business Intelligence och varför använda ett BI-verktyg?

Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp som beskriver hur du och din organisation bättre kan förstå er verksamhet och fatta bättre beslut genom att använda metoder och processer för att utvinna och strukturera data och information.

Möte om implementation

7 tips för implementation av Hypergene Budget och prognos för kommuner

Du som står inför att köpa in ett digitalt stöd för ekonomistyrning till din kommun får här generella tips på vad du kan tänka på innan projektstart, hämtat från Hypergene-kunden Västerås stad.

illustration av strategisk planering

Vad är strategisk planering?

Strategisk planering är grunden för att kunna sätta mål, göra prioriteringar och få organisationens planer att styra åt rätt håll. När olika avdelningars planer utgår från de övergripande målen och sammanfogas får företaget en gemensam riktning och en gemensam strategi.

Theres Nordblad Hypergene

"Redan från början har kommunerna varit en viktig kundgrupp”

Theres Nordblad har haft många roller innan hon blev chef för Hypergenes konsultorganisation, både inom näringslivet och på kommuner som Stockholms stad. Business controller, verksamhetscontroller och utvecklingschef är några exempel.

implementation hypergene

Implementation av Hypergene Kommun och applikationen Budget och prognos

Hypergene har över 80 kommunkunder, och 90 procent av dem använder applikationen Budget och prognos. Vad innebär en sådan standardlösning för kommuner och varför är den populär?

Financial Controller som jobbar

Controller – definition och beskrivning

En controllers arbetsuppgifter är ofta att samla in, sammanställa och kommunicera en organisations ekonomiska information. En controller ser till att affärs- och verksamhetsmålen följs upp, arbetar med data, utfall och information kring det ekonomiska resultatet och gör prognoser.

Västerås Stad Pressbild

Hur Västerås stad blev 27% mer effektiva i budgetarbetet

90 procent av Hypergenes kommunkunder väljer applikationen Budget & prognos – en mycket välanvänd del av Hypergenes helhetslösning för kommuner. Varför passar Hypergene kommuners ekonomiska styrning? Vad var Västerås stads behov? Vad blev resultatet?

Illustration av hållbarhetsredovisning

Vad är hållbarhetsredovisning?

Här får du reda på vad hållbarhetsredovisning är, hur det skiljer sig från hållbarhetsrapportering, tips på standarder, direktiv och lagar du bör sätta dig in i och en beskrivning av hur du ka ta fram din hållbarhetsredovisning.

Choise

Helhetslösning eller "Best-of-breed"? Det beror på...

En vanlig frågeställning hos organisationer vi pratar med handlar om applikationsstrategi. Är det smartast att välja en helhetslösning från en leverantör, eller ska man istället välja specialiserade lösningar från olika leverantörer och integrera dessa - en så kallad "Best-of-breed"-strategi.

Adobestock 244916882

PENG-modellen: Räkna hem nyttan av ditt beslutsstöd

För många är investeringen i ett beslutsstöd eller budgetsystem något som kräver noggranna kalkyler. Samtidigt kan det ibland vara svårt att veta vilken beräkningsmodell som ska användas eller hur både direkta och indirekta värden ska beräknas. I den här artikeln tittar vi närmare på hur några av våra kunder resonerat.

Inspo_binony.jpg (1)

"Planer viktigare i osäkra tider"

Hör vad Bino Catasús, professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet säger om osäkerheten som Coronaviruset skapar i samhället.

Budget

Hur påverkas controller-funktionen av digitaliseringen?

Lukas Goretzki, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, har svaren.

effektivt budget- och prognosarbete

Budget- och prognosarbete (del 1): Lägg fokus på planering och analys

Första delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Lägg fokus på planering och analys.

effektivt budget- och prognosarbete

Budget- och prognosarbete (del 2): Ge medarbetarna rätt förutsättningar

Andra delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Ge medarbetarna rätt förutsättningar.

effektivt budget- och prognosarbete

Budget- och prognosarbete (del 3): Utveckla budgeten tillsammans med strategi och affärsplan

Tredje delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Utveckla budgeten tillsammans med strategi och affärsplan.

effektivt budget- och prognosarbete

Budget- och prognosarbete (del 4): Skapa en helhetssyn över processerna

Fjärde delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Säkerställ en helhetssyn av processerna.

effektivt budget- och prognosarbete

Budget- och prognosarbete (del 5): Effektivisera genom delaktighet

Femte delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Säkerställ en helhetssyn av processerna.

effektivt budget- och prognosarbete

Budget- och prognosarbete (del 6): Låt verksamheten validera siffrorna

Sjätte delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Låt verksamheten validera siffrorna.

effektivt budget- och prognosarbete

Budget- och prognosarbete (del 7): Var flexibel och snabbrörlig

Sjunde och sista delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Var flexibel och snabbrörlig.

tillitsbaserad styrning mellan kvinnor

Vad är tillitsbaserad styrning? Vad är New Public Management?

Tillitsbaserad styrning står som en kontrast till tidigare styrmodeller inom offentlig sektor och betonar vikten av medborgarens behov i centrum. Denna metodik siktar på att stärka relationer och samverkan inom organisationer genom att decentralisera beslutsfattandet närmare medborgaren. Här får du reda på allt du behöver veta om tillitsbaserad styrning, New Public Management och Tillitsreformen.

Illustration av projekthantering

Projekthantering: Ledning och koordinering av projektaktiviteter

Projekthanteringen hjälper dig och ditt team strukturera, utföra och spåra de aktiviteter som skapar värde för ditt projekt och för det framåt. Projekthanteringen handlar om att hantera de arbetsuppgifter som ditt projekt består av. Här är verktyg för digital projektstyrning är till stor hjälp.

Illustration om verksamhetsstyrning och organisation.

Del 1 i serien ”5 punkter för bättre styrning av organisationen”: Styr genom få mål och nyckeltal

Första delen i vår artikelserie om verksamhetsstyrning: Styr genom få mål och nyckeltal.

Illustration om verksamhetsstyrning och organisation.

Del 2 i serien "5 punkter för bättre styrning av organisationen": Engagera organisationen i styrningen

Andra delen i vår artikelserie om verksamhetsstyrning: Engagera organisationen i styrningen.

Illustration om verksamhetsstyrning och organisation.

Del 3 i serien ”5 punkter för bättre styrning av organisationen": Sluta överanalysera verksamheten

Tredje delen i vår artikelserie: Fem punkter för bättre styrning av organisationen: Sluta överanalysera verksamheten.

datorer_organisatoin.jpg

Del 4 i serien ”5 punkter för bättre styrning av organisationen": Ta ett helhetsgrepp om styrningen

Fjärde delen i vår artikelserie om hur du får bättre styrning av organisationen: Ta ett helhetsgrepp om styrningen.

Illustration om verksamhetsstyrning och organisation.

Del 5 i serien ”Fem punkter för bättre styrning av organisationen”: Fokusera på genomförandet

Femte och sista delen i vår artikelserie om verksamhetsstyrning: Fokusera på genomförandet.

upphandla beslutsstöd universitet

5 råd till dig som ska upphandla beslutsstöd för universitet eller högskola

Här svarar Peter Glans, affärsansvarig för universitet och högskolor på Hypergene, på de viktigaste frågorna.

verksamhetsstyrning vid datorn

Digitalisera verksamhetsstyrningen – här är 5 steg för att lyckas

Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett måste för att möta framtidens behov av effektivitet, kvalitet och konkurrensförmåga. Det är de flesta överens om. Men hur gör man? Och vad bör man tänka på?

Akesson Hypergene

”Ju mer vi styr, desto mindre styr vi egentligen”

Ökad styrning kan komma från många håll, exempelvis via nya lagkrav eller efter att företag reagerar med nya interna policys efter att media satt fokus på ett problem. Men oavsett anledning så finns det tydliga tendenser på att det blir för mycket styrning.

Händer kupade över familj av papper

Rätt systemstöd frigör tid och resurser inom individ- och familjeomsorgen

”Tänk om man med en knapptryckning kunde få fram all den information som vi lägger så mycket tid på att manuellt jaga och sammanställa.” Ett önsketänkande? Faktum är att vi aldrig varit närmre än vad vi är just nu.

Inspo_binony.jpg (1)

”Siffror är inte loket i en organisation, de är hjälpmotorn”

Bino Catasús, professor i redovisning delar med sig av sina bästa tips för en effektiv verksamhetsstyrning.

Illustration av Kolada

Kolada - Databasen för kommuner och regioner

Här får du reda på vad Kolada är, vilken typ av statistik och nyckeltal som finns i Kolada och hur du använder de olika tjänsterna i Kolada. Kolada gör det möjligt för dig att göra enkla analyser och jämförelser av till exempel kvalitet, resurser och volymer inom olika verksamheter inom kommunsektorn.

Illustration av ett datalager

Datalager: Vad det är, fördelar och framtiden

Här får du reda på mer om vad ett datalager är, hur du kan koppla ihop ditt datalager med andra system för att hämta data och vad du kan förvänta dig av ett externt datalager.

Orange pil på grå bakgrund.

Ska du investera i ett system för strategisk planering och uppföljning?

Varför misslyckas många organisationer med att genomföra sin strategi? Här är Hypergenes fem tips för att råda bot det.

Sjuksköterska tar blodtrycket på äldre man.

Rätt beslutsstöd frigör tid för analys och utveckling av hemtjänsten

Bättre koll på ekonomin, högre kvalitet och effektivitet. Men framför allt: mer tid för brukarna. Så kan nyttan med Hypergenes beslutsstödslösning sammanfattas. Andreas Möllås, ansvarig för Vård & Omsorg på Hypergene berättar mer.

utvärdera beslutsstödssystem

Del 1 i serien "Så utvärderar du beslutsstödssystem - Sätt tydliga mål med vad du ska ha systemet till"

3 erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar. De berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas utvärdera ett beslutsstödssystem.

utvärdera beslutsstödssystem

Del 2 i serien "Så utvärderar du beslutsstödssystem" - Sätt tydliga mål med vad du ska ha systemet till

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 2 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

utvärdera beslutsstödssystem

Del 3 i serien ”Så utvärderar du beslutsstödsystem" - Flexibilitet i prismodellen: Detaljplanera inte priset tidigt

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 3 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

utvärdera beslutsstödssystem

Del 4 i serien ”Så utvärderar du beslutsstödsystem" - Användbar och framtidssäkrad

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 4 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

utvärdera beslutsstödssystem

Del 5 i serien ”Så utvärderar du beslutsstödssystem”: Skapa ett stort och brett användande

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 5 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

bank hypergene

Ska ni investera i beslutsstöd för bank- och finanssektorn?

Att köpa beslutsstöd för bank- och finanssektorn kan potentiellt innebära flera fallgropar. Hypergene guidar dig förbi de största.

ekonomiärenden

Ekonomiavdelningens roll i digitaliseringen

Ekonomiavdelningens roll är kopplad till andra funktioner på företaget genom budgetarbetet, ekonomiärenden, bokslutet, och förstås det löpande arbetet med att planera och följa upp utfall och förändringar i hur väl verksamheten presterar.

Stena-Fastigheter

"Stena Fastigheter ökar engagemanget och effektiviteten med Hypergene"

Proaktivitet, ökad delaktighet och engagemang blev bland annat resultatet när Stena Fastigheter investerade i beslutsstöd från Hypergene.

Höghus och sjö.

Forsen effektiviserar styrningen med Hypergene

När Forsen, specialiserat på konsulttjänster inom bland annat projekt- och byggledning, behövde ett nytt och modernt system för beslutsstöd föll valet på Hypergene.

Årshjul Hypergene

Vad är ett årshjul?

Ett årshjul är en cirkulär visualisering. Oftast beskriver den planerade händelser eller aktiviteter under ett kalenderår.

illustration av corporate performance management

Vad är Corporate Performance Management?

Corporate Performance Management (även kallat Enterprise Performance Management) är ett paraplybegrepp som beskriver metodik, mätning, processer och system som används för att övervaka och styra verksamheter baserat på resultat.

Illustration av budgetuppföljning

Vad är budgetuppföljning?

Vid en budgetuppföljning jämförs budgeten med hur det faktiskt har blivit (utfall). Budgetuppföljningen fokuserar på avvikelser från budgeten. Uppföljningen av budgetens utfall kan göras månadsvis, kvartalsvis och/eller årsvis.

Ledningssystem illustration

Vad är ett ledningssystem?

Ett vanligt sätt att leda verksamhetsutvecklingen är genom ett ledningssystem som fungerar som ett verktyg för ledningen och som ett stöd för medarbetarna. Ledningssystemet hjälper dig att kontinuerligt förbättra och förändra verksamheten genom att samla och sammanställa information, som leder till bättre beslut.

financial planning and analysis

Financial Planning and Analysis (FP&A)

Financial planning and analysis är ett begrepp som beskriver processerna kring ekonomisk planering, modeller, tester och rapportering kopplat till en organisations ekonomi. Arbetet sker oftast via en mjukvara som hjälper ekonomiavdelningen addera effektivitet och kontroll i budget- och planeringsprocesser.

Affärsutvecklare

Vad gör en affärsutvecklare?

En affärsutvecklare arbetar med att förbättra ett företags affärer. Det innebär att effektivisera eller att skapa värde för kunden, och på så sätt öka försäljningen. Det kan även innebära att förbättra, förenkla eller förfina en rutin, process, produkt eller tjänst kopplad till affären.

digitalt möte om ekonomi

Ekonomiavdelningens uppdrag och ansvar

Ekonomiavdelningen har en avgörande betydelse för en verksamhets planering, uppföljning och analys. Över tiden har ekonomiavdelningens uppdrag och ansvar utvecklats, liksom arbetets förutsättningar – inte minst genom digitaliseringen.

datadriven kultur

Business Intelligence och datadriven kultur

BI är ett samlingsbegrepp som beskriver kombination av affärsanalys, dataextrahering, datavisualisering och infrastrukturen som hanterar din verksamhets data i syfte att skapa ett underlag för beslut. Många vill arbeta mot att fatta en högre grad av datadrivna beslut, men vägen dit är lång.

Konsolidering och koncernredovisning

Konsolidering och koncernredovisning

Konsolidering innebär att du stärker, stabiliserar och för samman något. Konsolidering kan betyda olika saker i olika sammanhang. Här får du reda på vad det är och vi djupdyker också i konsolidering kopplat till koncernredovisning.

controller som jobbar

Controllers arbetsuppgifter

En controllers arbetsuppgifter är ofta att samla in, sammanställa och kommunicera ekonomisk information som behövs för att ledningen och beslutsfattare ska kunna driva verksamheten framåt.