Blogg

Det Hypergene inte kan om beslutsstöd är knappt värt att veta. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet för att du och din organisation ska vara så bra förberedda som möjligt den dagen ni aktivt går ut för att upphandla ett beslutsstöd. Välkommen till beslutsstödsbloggen!

Vad är verksamhetsstyrning?

Verksamhetsstyrning är alla åtgärder som ledningen på olika nivåer vidtar för att uppnå ett visst resultat. I det ingår att leda, styra och utveckla verksamheten så att de resurser du har används så effektivt som möjligt för att nå dina mål.

5 steg till bättre beslut och en mer flexibel styrning

Styrning handlar om att fatta beslut på olika nivåer i en organisation, och att dessa beslut omsätts till handling som leder verksamheten mot uppsatta mål. Här får du fem steg som hjälper dig att fatta bättre beslut.

Vad är målstyrning?

Målstyrning innebär att organisationer får ett sätt att effektivt kommunicera strategier och företagsmål till varje chef, avdelning och person i organisationen. Nyckeln är att genom rätt verktyg och kommunikation skapa en röd tråd mellan strategier, mål, nyckeltal och aktiviteter.

Internkontroll: Har du koll?

Internkontroll handlar om att kontrollera att verksamhetens mål nås, att verksamheten gör vad den ska på ett effektivt sätt, att den finansiella rapporteringen är pålitlig och att regler följs. Målet är att ledningen ska få bättre koll på verksamheten.

Finansiell scenarioplanering och budgetprocessen

I en snabbföränderlig omvärld behöver företag och organisationer snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. I det arbetet är den finansiella scenarioplaneringen (finansiell modellering) viktig.

Business Intelligence – användning och användare

Beslutsfattare använder faktabaserat och datadrivet beslutsfattande för att få fram rätt data. Denna data visualiseras i rapporter och dashboards och vägleder beslut.

7 frågor att ställa dig inför inköp av beslutsstöd

Varför bör du bry dig om vilket beslutsstödsystem som köps in till kommunen du jobbar på? Det finns flera anledningar. Kanske är du chef med styrning av verksamhet som en del av dina arbetsuppgifter.

Beslutsstöd: 4 webinars du inte vill missa

Vi har listat några av de populäraste webinars vi genomfört tillsammans med specialinbjudna gäster. Webinaren handlar om beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Gästerna är hämtade både från akademin, partners och näringslivet.

Vad är Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp som beskriver hur du och din organisation bättre kan förstå er verksamhet och fatta bättre beslut genom att använda metoder och processer för att utvinna och strukturera data och information.

7 tips för implementation av Hypergene Budget och prognos för kommuner

Du som står inför att köpa in ett digitalt stöd för ekonomistyrning till din kommun får här generella tips på vad du kan tänka på innan projektstart, hämtat från Hypergene-kunden Västerås stad.

Vad är strategisk planering?

Strategisk planering är grunden för att kunna sätta mål, göra prioriteringar och få organisationens planer att styra åt rätt håll. När olika avdelningars planer utgår från de övergripande målen och sammanfogas får företaget en gemensam riktning och en gemensam strategi.

"Redan från början har kommunerna varit en viktig kundgrupp”

Theres Nordblad har haft många roller innan hon blev chef för Hypergenes konsultorganisation, både inom näringslivet och på kommuner som Stockholms stad. Business controller, verksamhetscontroller och utvecklingschef är några exempel.

Implementation av Hypergene Kommun och applikationen Budget och prognos

Hypergene har över 70 kommunkunder, och 90% av dem använder applikationen Budget och prognos. Vad innebär en sådan standardlösning för kommuner och varför är den populär?

Hur Västerås stad blev 27% mer effektiva i budgetarbetet

90% av Hypergenes kommunkunder väljer applikationen Budget och prognos – en mycket välanvänd del av Hypergenes helhetslösning för kommuner. Varför passar Hypergene kommuners ekonomiska styrning? Vad var Västerås stads behov? Vad blev resultatet?

Helhetslösning eller "Best-of-breed"? Det beror på...

En vanlig frågeställning hos organisationer vi pratar med handlar om applikationsstrategi. Är det smartast att välja en helhetslösning från en leverantör, eller ska man istället välja specialiserade lösningar från olika leverantörer och integrera dessa - en så kallad "Best-of-breed"-strategi.

ROI: Räkna hem nyttan av ditt beslutsstöd – tips och konkreta råd

För många är investeringen i ett beslutsstöd eller budgetsystem något som kräver noggranna kalkyler. Samtidigt kan det ibland vara svårt att veta vilken beräkningsmodell som ska användas eller hur både direkta och indirekta värden ska beräknas. I den här artikeln tittar vi närmare på hur några av våra kunder resonerat.

"Planer viktigare i osäkra tider"

Hör vad Bino Catasús, professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet säger om osäkerheten som Coronaviruset skapar i samhället.

Hur påverkas controller-funktionen av digitaliseringen?

Lukas Goretzki, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, har svaren.

Budget- och prognosarbete (del 1): Lägg fokus på planering och analys

Första delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Lägg fokus på planering och analys!

Budget- och prognosarbete (del 2): Ge medarbetarna rätt förutsättningar

Andra delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Ge medarbetarna rätt förutsättningar!

Budget- och prognosarbete (del 3): Utveckla budgeten tillsammans med strategi och affärsplan

Tredje delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Utveckla budgeten tillsammans med strategi och affärsplan

Budget- och prognosarbete (del 4): Skapa en helhetssyn över processerna

Fjärde delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Säkerställ en helhetssyn av processerna

Budget- och prognosarbete (del 5): Effektivisera genom delaktighet

Femte delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Säkerställ en helhetssyn av processerna

Budget- och prognosarbete (del 6): Låt verksamheten validera siffrorna

Sjätte delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Låt verksamheten validera siffrorna!

Budget- och prognosarbete (del 7): Var flexibel och snabbrörlig

Sjunde och sista delen i vår artikelserie om hur man kan strukturera sitt budget- och prognosarbete: Var flexibel och snabbrörlig!

Från new public management till tillitsbaserad styrning - När svänger pendeln igen?

Styrningen av offentlig sektor är spännande: det berör såväl anställda som brukare – och handlar i grunden om hur våra skattepengar används på bästa sätt. Men hur gör man det då?

Del 1 i serien ” 5 punkter för bättre styrning av organisationen”: Styr genom få mål och nyckeltal

Första delen i vår artikelserie om verksamhetsstyrning: Styr genom få mål och nyckeltal.

Del 2 i serien "5 punkter för bättre styrning av organisationen": Engagera organisationen i styrningen

Andra delen i vår artikelserie om verksamhetsstyrning: Engagera organisationen i styrningen

Del 3 i serien ”5 punkter för bättre styrning av organisationen": Sluta överanalysera verksamheten

Tredje delen i vår artikelserie: Fem punkter för bättre styrning av organisationen: "Sluta överanalysera verksamheten"

Del 4 i serien ”5 punkter för bättre styrning av organisationen": Ta ett helhetsgrepp om styrningen

Fjärde delen i vår artikelserie om hur du får bättre styrning av organisationen: "Ta ett helhetsgrepp om styrningen”

Del 5 i serien ”Fem punkter för bättre styrning av organisationen”: Fokusera på genomförandet

Femte och sista delen i vår artikelserie om verksamhetsstyrning: Fokusera på genomförandet.

5 råd till dig som ska upphandla beslutsstöd för universitet eller högskola

Här svarar Peter Glans, affärsansvarig för universitet och högskolor på Hypergene, på de viktigaste frågorna.

Digitalisera verksamhetsstyrningen – här är 5 steg för att lyckas

Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett måste för att möta framtidens behov av effektivitet, kvalitet och konkurrensförmåga. Det är de flesta överens om. Men hur gör man? Och vad bör man tänka på?

”Ju mer vi styr, desto mindre styr vi egentligen”

Ökad styrning kan komma från många håll, exempelvis via nya lagkrav eller efter att företag reagerar med nya interna policys efter att media satt fokus på ett problem. Men oavsett anledning så finns det tydliga tendenser på att det blir för mycket styrning.

4 punkter för dig som ska upphandla system för budgetering och prognos

Här kommer våra bästa tips för att undvika fallgroparna när du ska upphandla systemstöd för budgetering och prognos.

Rätt systemstöd frigör tid och resurser inom individ- och familjeomsorgen

”Tänk om man med en knapptryckning kunde få fram all den information som vi lägger så mycket tid på att manuellt jaga och sammanställa.” Ett önsketänkande? Faktum är att vi aldrig varit närmre än vad vi är just nu.

”Siffror är inte loket i en organisation, de är hjälpmotorn”

Bino Catasús, professor i redovisning delar med sig av sina bästa tips för en effektiv verksamhetsstyrning.

Ska du investera i ett system för strategisk planering och uppföljning?

Varför misslyckas många organisationer med att genomföra sin strategi? Här är Hypergenes fem tips för att råda bot det.

Rätt beslutsstöd frigör tid för analys och utveckling av hemtjänsten

Bättre koll på ekonomin, högre kvalitet och effektivitet. Men framför allt: mer tid för brukarna. Så kan nyttan med Hypergenes beslutsstödslösning sammanfattas. Andreas Möllås, ansvarig för Vård & Omsorg på Hypergene berättar mer.

Del 1 i serien "Så utvärderar du beslutsstödssystem - Sätt tydliga mål med vad du ska ha systemet till"

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 1 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

Del 2 i serien "Så utvärderar du beslutsstödssystem" - Sätt tydliga mål med vad du ska ha systemet till

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 2 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

Del 3 i serien ”Så utvärderar du beslutsstödsystem" - Flexibilitet i prismodellen: Detaljplanera inte priset tidigt

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 3 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

Del 4 i serien ”Så utvärderar du beslutsstödsystem" - Användbar och framtidssäkrad

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 4 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

Del 5 i serien ”Så utvärderar du beslutsstödssystem”: Skapa ett stort och brett användande

Tre erfarna upphandlingskonsulter ger sina viktigaste lärdomar och berättar om hur du bör tänka och agera för att lyckas. Läs del 5 i serien om hur du utvärderar beslutsstöd.

Ska man ha panik för GDPR?

Frågan på allas läppar just nu: Vad måste min organisation göra före 25 maj? Hypergenes GDPR-ansvariga ger dig en första guide.

Ska ni investera i beslutsstöd för bank- och finanssektorn?

Att köpa beslutsstöd för bank- och finanssektorn kan potentiellt innebära flera fallgropar. Hypergene guidar dig förbi de största. Läs krönikan av Oskar Skärvad, affärsansvarig för bank- och finans hos Hypergene.

"Stena Fastigheter ökar engagemanget och effektiviteten med Hypergene"

Proaktivitet, ökad delaktighet och engagemang blev bland annat resultatet när Stena Fastigheter investerade i beslutsstöd från Hypergene.

Forsen effektiviserar styrningen med Hypergene

När Forsen, specialiserat på konsulttjänster inom bland annat projekt- och byggledning, behövde ett nytt och modernt system för beslutsstöd föll valet på Hypergene.

Växel: +46 (0)40-661 10 00