Naturhistoriska riksmuseet väljer Hypergene efter upphandling

Nyhet: 2023-04-03

Efter en upphandling har Naturhistoriska Riksmuseet valt Hypergene för verksamhetsplanering, uppföljning, rapportering samt budget och prognos. Inledningsvis har de valt att införa stödet för verksamhetsplanering.

"Man ser tydligt kopplingen mellan verksamhetens aktiviteter och nyckeltal, och hur de bidrar till effektmålen i vår långsiktiga strategiska plan. Hypergene är ett enkelt verktyg för att kunna avläsa framgång”, säger Eric De Groat som är enhetschef på Naturhistoriska.

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. De är dessutom en forskningsinstitution med resultat från närmare 300 år av forskningsresor och insamling. De forskar om arternas släktskap och evolution, jordklotets utveckling, miljögifter och om hur människan påverkar naturen

Läs mer om hur Naturhistoriska Riksmuseet använder Hypergene här!

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban