Göteborg Energi väljer Hypergene för beslutsstöd

Göteborg Energi inför ett nytt beslutsstöd för styrning och uppföljning av sin verksamhet. I konkurrens med andra lösningar föll valet på Hypergene.

Inledningsvis ligger fokus på budget och uppföljning av ekonomiska nyckeltal. I nästa steg kan lösningen utökas för att inkludera målstyrning och möjligheten att följa upp affärsplanen. 

”Med Hypergenes hjälp kommer vi att säkerställa en ännu bättre planering och uppföljning. Den ekonomiska delen blir ett viktigt fundament för hur vi leder och styr Göteborg Energi, men mitt mål är även att tydligare kunna koppla samman budget med affärsplan och verksamhetsplaner och på så vis få ännu högre effekt i vårt arbete”, säger Robert Casselbrant, ekonomidirektör på Göteborg Energi.

”Vi har haft en mycket positiv utveckling med Göteborgs Stad som numera har över 3 500 användare av Hypergene. Idag är vi stolta och glada över att Göteborg Energi har valt att utveckla sin verksamhetsstyrning med vår hjälp”, säger Magnus Staxäng som är ansvarig för Hypergene i Göteborg.

Göteborgs Energi är Västsveriges ledande energibolag med över 1 000 anställda och cirka 6 miljarder kronor i omsättning.