Ny kund: Södertörns högskola

Södertörns högskola inför Hypergene beslutsstöd. Det nya chefs- och ledningssystemet skall ge stöd i daglig verksamhetsstyrning, planering och uppföljning.

Lösningen skall initialt stödja uppföljning av ekonomi, personal men också högskolesystemen Ladok och Nya. Dessutom ska Hypergene stödja högskolan i budgeterings- och prognosprocesserna. Hypergenes erfarenhet av Budgetlösningar inom universitets-och högskolevärlden har haft en stor betydelse i valet av system. 

personal-robin.jpg

Robin Askelöf

Chief Marketing Officer

+46 (0)707-98 00 60 Mejla Robin