Ny kund: Södertörns högskola

Södertörns högskola inför Hypergene beslutsstöd. Det nya chefs- och ledningssystemet skall ge stöd i daglig verksamhetsstyrning, planering och uppföljning.

Lösningen skall initialt stödja uppföljning av ekonomi, personal men också högskolesystemen Ladok och Nya. Dessutom ska Hypergene stödja högskolan i budgeterings- och prognosprocesserna. Hypergenes erfarenhet av Budgetlösningar inom universitets-och högskolevärlden har haft en stor betydelse i valet av system. 

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban