Hypergene Personal för myndigheter

Hypergene Personal gör att chefer och beslutsfattare inom myndigheten enkelt kommer åt relevant data från personalsystemen – allt genom ett enda verktyg och gränssnitt. Informationen presenteras på ett samlat sätt och ger snabbt svar på de frågor cheferna har. Tid som tidigare lagts på att söka och sammanställa information kan istället läggas på aktiviteter som driver verksamheterna framåt.

Enkel tillgång till personalinformation

Applikationen ger snabbt information om till exempel personalkostnader, tidsanvändning, personalomsättning, sjukfrånvaro och pensionsprognos. Inför löne- och utvecklingssamtal tillhandahålls en samlad bild med uppgifter om varje medarbetare, vilket bidrar till att öka både effektivitet och kvalitet. I rapporter kring lönebilden finns BESTA presenterat som ett komplement till befattningar.

All information presenteras på ett och samma ställe och cheferna slipper bekymret med att logga in i flera olika system för att komma åt nödvändig information.

Hypergenes anonymiseringsfunktionalitet innebär att det är möjligt att styra även vem som kan se personuppgifter och inte. Det ökar möjligheterna att fler kan få tillgång till personalstatistik.

Färdiga integrationer

Med Hypergene kommer färdiga integrationer med de vanligaste personalsystemen som används i myndigheterna, till exempel Primula, Heroma, Agresso. Det gör att införandeprojekten kan genomföras snabbare och med kvalitetssäkrade integrationer.

Beräkning av nyckeltal

Applikationen beräknar de flesta relevanta nyckeltal baserat på information från personalsystemet och ekonomisystemet, vilket är mycket tidsbesparande och säkerställer kvaliteten i beräkningarna. Nyckeltalen kan sedan presenteras i lämpliga portaler och rapporter.

Rollanpassad information

Information kopplat till användarens ansvarsområde och roll visas direkt utan att några val behöver göras. Visningarna utgår från aggregerad information för en god överblick, men det finns alltid möjlighet att borra sig ned i detaljinformationen med några knapptryckningar. Upptäcker du en avvikelse så kan man själv snabbt få fram den bakomliggande orsaken.

Kundcase