Chalmers effektiviserar sin verksamhetsstyrning med hjälp av Hypergene

Efter en upphandling har Chalmers tekniska högskola tecknat avtal med Hypergene. Den nya lösningen för ekonomistyrning ska ge effektivare och mer kvalitetssäkrade processer inom bland annat budget och prognos.

"I utvärderingen av olika anbudsgivare visade sig Hypergene vara det bästa alternativet. Vi känner oss därför mycket nöjda med valet.”, säger Per Setterberg, ekonomichef på Chalmers.

Lösningen från Hypergene ska ge ett kvalitetshöjande stöd och en väsentlig tidsbesparing i Chalmers budget- och prognosarbete.

I ett första steg omfattar projektet stöd för budget och prognos samt stöd för ansökningar om medel till forskningsprojekt, liksom projektbudgeteringen och den löpande uppföljningen av forskningsprojekten. I avtalet finns även möjligheten att utvidga lösningen för andra behov, till exempel för verksamhetsplanering, riskhantering, myndighetsrapportering samt resursplanering.

”Vi är mycket glada att allt fler lärosäten i Norden väljer Hypergene som stöd för sin verksamhetsstyrning. Nu ser vi fram emot att genom både produkt och kompetens bidra till effektiva processer”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.