Region Gotlands chefer får nytt beslutsstöd

Nyhet: 2018-09-06

Region Gotlands 250 chefer ska på ett enklare sätt få tillgång till information om verksamhet, personal och ekonomi i ett och samma webbaserade system. Vinnaren i upphandlingen blev Hypergene AB.

Region Gotland har valt ett beslutsstöd från Hypergene AB för planering, uppföljning och analys. Lösningen ska bidra till högre effektivitet och mer kraft i såväl den strategiska styrningen som den löpande dagliga styrningen. Alla Region Gotlands 250 chefer ska arbeta i systemet, liksom ett 50-tal ytterligare medarbetare.

– Vi har höga mål med införandet av beslutsstöd. Ytterst handlar det om att alla chefer ska få bättre förutsättningar att uppfylla sitt ansvar för ekonomi, medarbetare och verksamhet, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Syftet är att skapa ett effektivare planerings- och uppföljningsarbete och därmed få mer tid för analys och verksamhetsutveckling.

– Alla våra chefer ska få tillgång till indikatorer, verksamhetsmått och nyckeltal på alla nivåer. Dessutom ska det finnas en tydlig röd tråd i styrningen från Region Gotlands övergripande mål till aktiviteter på enhetsnivå, säger Peter Lindvall.

Genom att samla information om verksamhet, personal och ekonomi i ett och samma system ska chefer, budgetansvariga med flera inte behöver söka uppgifter i olika stödsystem. Istället får användarna tillgång till samordnad och integrerad information från Region Gotlands verksamhetssystem i ett lättillgängligt webbaserat gränssnitt.

– Vi är väldigt glada över att Region Gotland valt vår produkt. Syftet med avtalet har varit att kunna skapa ett ändrat arbetssätt och i förlängningen en effektivare verksamhetsstyrning. Det är precis det vi kan bäst och som vi nu ser fram emot att få bidra med hos en ny spännande kund, säger Per Hidenius, VD på Hypergene AB.

Region Gotland omfattar geografiskt hela ön Gotland där cirka 58 000 personer bor och verkar året runt. Region Gotland är öns största arbetsgivare med ungefär 6 500 medarbetare och har i huvudsak tre uppdrag: kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och det regionala utvecklingsansvaret.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban