Svenska Röda Korset väljer Hypergene för risk och internkontroll

Efter en upphandling har Svenska Röda Korset valt Hypergene som verktyg för risk och internkontroll. Valet gjordes efter en jämförelse mellan flera leverantörer där Hypergene bedömdes vara den mest användarvänliga och sammantaget bästa produkten för verksamheten.

Svenska Röda Korset är en av Sveriges största humanitära frivilligorganisationer med internationell närvaro, över 22 000 volontärer, 580 lokalföreningar och 450 anställda. Initialt kommer 70 medarbetare att arbeta i Hypergene. Framöver har verksamheten möjlighet att utöka användandet till att också omfatta strategisk planering, målstyrning samt budget och prognos.

”Vi är oerhört glada över att få förtroendet från Svenska Röda Korset och ser fram emot att vara en del av deras viktiga arbete”, säger Urban Bucht, VD på Hypergene.