SYSAV väljer Hypergene för verksamhetsstyrning

Avfallsbolaget Sysav har efter en utvärdering valt Hypergene för att effektivisera sin verksamhetsstyrning med processer för planering, uppföljning och analys.

”Vi ser verkligen fram emot att frigöra tid och kraft, samt dessutom börja arbeta i en lösning som är väldigt verksamhetsnära. Bland annat kommer vi nu att kunna budgetera drivarbaserat, det vill säga utifrån det som driver våra kostnader och intäkter", säger Carina Eklund, avdelningschef för verksamhetsutveckling på Sysav.

I ett första steg ska budget- och prognosprocesserna samt ekonomiuppföljningen förbättras. Bland annat ska 350 Excel-ark ersättas med Hypergenes lösning. Det nya systemstödet ska dessutom möta behov inom målstyrning, riskhantering, internkontrollplan, analys av personal- och verksamhetsdata, projektuppföljning samt rapportering.

”Genom Hypergene ska våra användare kunna arbeta i ett verktyg för ett stort antal processer, något vi tror kommer att ge oss både effektivitet och stora kvalitetsförbättringar”, fortsätter Carina Eklund.

”Vi är mycket glada över att Sysav valt oss och ser fram emot att få leverera ett helintegrerat stöd för deras verksamhetsstyrning”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

mer om vad vi gör för energi- och återvinningsbranschen?

Läs mer här! Läs dessutom gärna vår kundberättelse om Växjö Energi.