Förbättringspotential i styrprocesserna hos Sveriges 500 största företag

I en ny undersökning bland beslutsfattare inom ekonomi- och finansfunktionerna hos Sveriges 500 största företag har ett antal områden identifierats med tydlig förbättringspotential inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Hypergene har under perioden 11 november 2015 till 1 februari 2016 genomfört en undersökning där beslutsfattare inom ekonomi- och finansfunktionerna hos 250 av Sveriges 500 största företag har svarat på frågor om hur de arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Bland annat märks utmaningen i att planera, genomföra och följa upp verksamheten där mer än hälften anger att de inte är tillräckligt effektiva, trots att området bedöms som mycket viktigt. Störst potential finns inom områden som rör att driva agerande och aktiviteter i linje med företagens mål.
Läs mer om undersökningen och hämta rapporten här.