Volkswagen Group Sverige ökar affärspotentialen med Hypergene

Volkswagen Group Sverige AB, eller VGS, med huvudkontor i Södertälje, är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen Personbilar, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar och Porsche. Tillsammans med över 200 auktoriserade återförsäljare och närmare 170 servicepartners säkerställer de leverans och efterlevnad av tillverkarnas kvalitetskrav och garantier. VGS, har sedan tidigare ett större avtal med Hypergene och använder beslutsstödet för budget, prognos, analys och rapportering.

Det här har inneburit helt andra och bättre möjligheter för oss på VGS att arbeta mer professionellt med lönsamhet per märke tillsammans med våra återförsäljare.
Malin Jansson Volkswagen Group Sverige. Malin Jansson, Business Management and Dealer Risk Management

2016 bestämde sig VGS för att utvidga användandet av Hypergene och mer specifikt den del som de kallar märkesrapportering, det vill säga lönsamheten per varumärke. 

Utmaning

Eftersom viktiga finansiella nyckeltal tidigare var anonymiserade kunde VGS inte följa upp märkesaffären per återförsäljare, men där har de nu med hjälp av Hypergene full insyn.

”Vi behövde få en gemensam plattform för att följa upp märkesaffären hos våra återförsäljare och servicepartners, och hittade ett bra stöd i Hypergene.  Nu har vi på VGS, våra återförsäljare och servicepartners ett gemensamt verktyg att jobba med för analys och identifiering av affärspotential.” säger Malin Jansson, Business Management and Dealer Risk Management.

Sammanfattning:

  • Viktiga finansiella nyckeltal var anonymiserade, vilket innebar att VGS inte kunde följa upp märkesaffären per återförsäljare.

Lösning

En viktig anledning till att VGS valde att investera i systemstöd från Hypergene är att det sedan tidigare finns en väl fungerande integration mellan återförsäljarnas system, via Bits Data, och Hypergene.
”Vi tycker också att Hypergene har ett väldigt bra system och det team vi arbetar med hos dem anstränger sig verkligen för att få bästa möjliga lösning”, tillägger hon.

Sammanfattning:

Resultat

Genom att åskådliggöra hela återförsäljarnätet kan VGS identifiera affärspotential och implementera nya åtgärder. I Hypergene-lösningen finns även åtgärdsförslag per märke och som bygger på tidigare analyser och erfarenheter. Återförsäljarna själva får också se hur de ligger till i jämförelse med ett rikssnitt och topp tio, men de ser inte varandras resultat annat än anonymiserat.

”Det här har inneburit helt andra och bättre möjligheter för oss på VGS att arbeta mer professionellt med lönsamhet per märke tillsammans med våra återförsäljare”, säger Malin Jansson.

Vad bör man tänka på när man ska investera i ett beslutsstöd?

”Man måste börja med det övergripande målet. Vad ska det här systemet syfta till? Sen vill jag gärna trycka på att ha ett tätt samarbete med arbetsgruppen ifrån systemleverantören, för det är verkligen ett samarbete. Vi, projektgruppen, träffades en gång i veckan på Hypergene i uppbyggnadsfasen, och diskuterade lösningen och det var väldigt lyckat”, säger Malin Jansson.

Volkswagen-koncernen, med huvudkontor i Wolfsburg, är en av världens ledande biltillverkare och den största biltillverkaren i Europa. Volkswagen AG har 120 produktionsanläggningar i 20 länder i Europa och ytterligare 11 länder i Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Varje vardag producerar drygt 600 000 medarbetare runt om i världen närmare 42 000 fordon.

Sammanfattning:

  • Genom att åskådliggöra hela återförsäljarnätet kan VGS identifiera affärspotential och implementera nya åtgärder. Återförsäljarna själva får också se hur de ligger till i jämförelse med ett rikssnitt och topp tio, men de ser inte varandras resultat annat än anonymiserat.
Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin