Inköpsanalys för kommuner och regioner

Med Hypergene Inköpsanalys får du ett nytt och effektivt sätt att kontinuerligt följa verksamheternas inköpsmönster. Exempel på effekter är förbättrad avtalsuppföljning och ökad avtalstrohet, men också bättre förhandlingsläge mot leverantörer och minskad administration av avtalslösa inköp. Oavsett om du har behov av detaljerade analyser av era inköp eller om du som enskild chef önskar följa avtalstrohet för egna inköp kan Hypergene göra stor skillnad.

Kommuner O Regioner Inko╠Êpsanalys V3

Avtalstrohet & Leverantörstrohet

En viktig del i att effektivisera sin organisations inköpsprocesser är att över tid följa hur många inköp som görs enligt avtal. Precis som i andra Hypergene-lösningar gör inköpsanalysen det möjligt att gå på djupet i sin organisations inköp och få svar på viktiga frågor såsom:

  • Hur stor andel av våra inköp görs mot leverantörer som vi ej har avtal med?
  • Vilka leverantörer har vi störst inköpsvolym mot som vi ej har avtal med?
  • Hur stor del av vår inköpsvolym är från leverantörer vi har avtal med, men där varan/tjänsten ej följer avtalet?
  • Hur utvecklar sig avtalstroheten i olika delar av organisationen?
  • Vilka nya leverantörer har tillkommit senaste månaden?
  • Närmar vi oss direktupphandlingsgränsen för någon leverantör?
  • Har det tillkommit någon faktura på en leverantör som står under bevakning?

Förbättring genom dialog

Hypergenes lösningar tar alltid utgångspunkt i hur rätt information kan möjliggöra bättre beslutsfattande. Hypergene Inköpsanalys låter enskilda chefer följa avtalstrohet för sina egna inköp, vare sig dessa är gjorda via inköpssystem eller vilda inköp.

Denna typ av uppföljning driver dialog, utveckling och förbättring i hela organisationen, och förenklar processen med en automatiserad lösning för inköp-till-betalning. Inköpsanalysen hjälper till att belysa småleverantörer för sällanköp så att de vilda inköpen kan reduceras.

Koppla avtal mot inköp

För att nå de effekter som beskrivs kopplar lösningen ihop inköp och avtal. Genom integration med existerande avtal kan man på varje enskild faktura se om inköpet gjorts enligt ett befintligt avtal, eller utanför ett befintligt avtal.

I tillägg till avtalsdatabasen finns också möjligheten att markera enskilda leverantörer som godkända, och därmed markera alla inköp från de leverantörerna som avtalstrogna.

Kundcase