5 punkter för bättre styrning av verksamheten

Alla beslutsfattare har någon gång ställt sig frågan om hur vi kan bli bättre på planering, uppföljning och analys. Och de är inte ensamma. De flesta människor påverkas av hur styrningen av verksamheten fungerar dagligen. Att veta målsättningen med det man gör på jobbet, hur det går och vilka ramar man har att förhålla sig till kan kännas som ett självklart krav från de anställda. Styrningsfrågor berör hela organisationen.

Undersökningar visar att potentialen för bättre styrning av verksamheten är stor. Men det finns också utmaningar i förbättringsarbetet.

Inte minst saknar många en struktur för hur de ska arbeta och ibland också ett förhållningssätt till själva styrningsarbetet. Ett komplett facit går inte att ge då alla organisationer är olika.

Men det finns fem enkla tumregler att utgå från - som alla beskrivs i detta white paper.