Försvarshögskolan väljer en helhetslösning från Hypergene

Nyhet: 2022-10-20

För att effektivisera sin verksamhetsstyrning har Försvarshögskolan valt en helhetslösning från Hypergene. Efter införandet sker ekonomiuppföljning, budget och prognos, projektplanering och uppföljning samt tidrapportering av forskningsprojekt i den nya lösningen.

Försvarshögskolan har fram till idag arbetat med ett egenutvecklat verktyg i kombination med Excel för processerna inom budget, prognos, planering, uppföljning och analys.

Inledningsvis ska 160 medarbetare använda Hypergene och med Försvarshögskolan utökas antalet kunder bland nordiska lärosäten. Idag är det fler än 20 lärosäten som använder Hypergene för beslutsstöd och verksamhetsstyrning till områden som målstyrning, budget och prognos, analys av ekonomi-, personal- och Ladok-data samt kalkylering och uppföljning av forskningsprojekt.

”Vi är väldigt glada över att Försvarshögskolan valt Hypergene och att vi fortsätter att växa inom sektorn i Norden. Förutom att vi ser fram emot att få bidra i deras utveckling så gläds vi också åt att kundnätverket för lärosäten nu blir ännu starkare. Det gör att produkten fortsätter utvecklas och anpassas än mer utifrån deras behov. Vi har dessutom sett att de får stor nytta av att dela erfarenheter med varandra.”, säger Urban Bucht, VD på Hypergene.

Avtalet med Försvarshögskolan tecknas via ramavtalsupphandling med Crayon.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban