6 000 nyckeltal för kommunal och regional uppföljning för RKA

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Föreningens uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och landsting genom att tillhandahålla statistik i en databas – Kolada, se som idag innehåller 6 000 nyckeltal om offentlig verksamhet, främst inom vård, skola och omsorg.

Kolada har idag närmare 1 000 besökare per arbetsdag och det ökar för varje månad. Ett kvitto så gott som något på hur stor nytta Kolada gör i kommuner och regioner.
Maria PriceMaria Price, kanslichef

Utmaning

Mål och resultatstyrning kräver faktaunderlag och jämförelsemöjligheter, och ett av RKAs uppdrag är att tillhandahålla information för det.

Med det som utgångspunkt har Hypergene uppdrag av RKA utvecklat Kolada.se på - en webbplats med samlade nyckeltal för kommuner och regioner.

"För att underlätta för våra användare har vi utvecklat Jämföraren i Kolada som ger snabba och lätt överskådliga jämförelser. Det enda du behöver göra är att välja vilken kommun eller region du vill se resultat för", säger Maria Price, kanslichef.

Sammanfattning:

  • Erbjuda kommuner och regioner en öppen databas som ger beslutsfattare den information de behöver för att kunna arbeta mål- och resultatinriktat.

Lösning

Kolada.se, som bygger på Hypergenes webbaserade lösning, lanserades 2011 och innehåller idag 6 000 nyckeltal som kan kombineras på de sätt som användaren vill. I databasen finns statistik om all obligatorisk verksamhet och de flesta frivilliga verksamheter som bedrivs av kommuner och regioner.

"Lösningen innehåller också import och kvalitetsgranskning av data. Det är väldigt viktigt för trovärdigheten att informationen vi presenterar är kvalitetssäkrad och riktig," säger Maria Price. Beslutsfattare måste kunna lita på nyckeltalen i sitt arbete.

För att kvalitetssäkra datan används en tidsserieanalys som signalerar om avvikelser eller orimligheter förekommer i nyckeltalsberäkningen. Före publicering granskas all data via denna metod.

Sammanfattning:

Resultat

Kolada är idag den självklara källan till statistik om kommuners och regioners resultat och används framförallt av beslutsfattare och tjänstepersoner inom kommuner och regioner, men även media och forskare söker efter information här.

I portalen finns allt från Jämförarens färdiga urval av nyckeltal som många efterfrågar, till den helt flexibla möjligheten att göra fria sökningar mot databasens alla nyckeltal. Den senare gör det möjligt för en mer avancerad användare att vända och vrida på informationen hur man vill och också söka efter ett exakt nyckeltal med sökmotorn som stöd.

Dessutom finns flera funktioner som stöder användarnas analyser såsom att kunna söka fram liknande kommuner, att titta på boxanalyser för kostnader och volymer inom flera områden och PDF-rapporter att skriva ut.

"Kolada har idag närmare 1 000 besökare per arbetsdag och det ökar för varje månad. Ett kvitto så gott som något på hur stor nytta Kolada gör i kommuner och regioner," avslutar Maria Price.

Sammanfattning:

  • Stöd till uppföljning av måluppfyllelse och resursanvändning.
  • Möjlighet till jämförelser över tid, med andra kommuner/regioner, mellan kön och med riket.
  • Informativ och lättillgänglig statistik.
  • Genom att använda Hypergenes standardprodukt får RKA en kostnadseffektiv vidareutveckling och förvaltning.
Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin