Budget och prognos för fastighetsbolag

Hypergenes lösning för fastighetsbolag ger ett komplett stöd för budget- och prognosprocessen inom verksamheten. Branschanpassade budgetmodeller ger effektivt stöd för intäktsbudgetering och simulering, kostnadsbudgetering och personal- och projektbudgetering.

Modellerna kan tillämpas för kvartal- eller tertialbaserad prognostisering, rullande prognoser liksom flerårsprognoser. Genom integrerade arbetsflöden ges användaren påminnelser om när budget och prognos skall inrapporteras, granskas och godkännas.

Inrapporteringen förenklas via inhämtning av information från underliggande system samt genom central parametersättning kring index-utveckling, fördelning av gemensamma kostnader m.m.

Som budgetansvarig kan du därigenom inrapportera budget- och prognosinformation med maximal kontroll men med ett minimum av handpåläggning.

Via flödesmotorn kan du som samordnare eller chef klarmarkera, ändra eller bara skicka vidare en uppgift för attest. Ett budgetunderlag kan också kommenteras och revideras i så många vändor som krävs.

Genom smart och integrerad funktionalitet ges dessutom stöd samarbete mellan ansvariga. Såsom exempel kan budgetansvarig för en fastighet indikera att en hyresgästanpassning skall genomföras i samband med en uthyrning.

Denna information, tillsammans med kommentarer och kopplade dokument, skickas därefter elektroniskt till projektansvarig som initierar, budgeterar och följer upp ett projekt för att hantera anpassningen.

Genom ett integrerat och fastighetsanpassat stöd för budget- och prognosprocessen skapas effektivitet och förbättrad kvalitet i beslutsunderlag och rapportering.

Kundcase