Ska du investera i ett system för strategisk planering och uppföljning?

Trots ett ökat intresse för strategiarbete misslyckas många företag med att genomföra sin strategi. Ofta beror det på att medarbetarna varken förstår eller ens känner till strategin och de övergripande målen. Dessutom saknas ofta verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier och det operativa dagliga arbetet. 

Orange pil på grå bakgrund.

När omvärlden förändras så snabbt som den gör idag ökar dessutom risken för att strategin blir irrelevant och missriktad. Affärsmål, kunderbjudanden, prismodeller, tekniska plattformar, leveransmodeller med mera måste ständigt förändras och förbättras för att företaget ska kunna uppnå och upprätthålla konkurrensfördelar i en föränderlig omvärld. Detta sätter press på dagens företagsledare att agera och analysera snabbt och flexibelt.

Idag ökar dock användningen av nya, moderna och mer agila metoder för strategisk planering. Vissa metoder handlar om att förbättra själva strategiformuleringsprocessen, andra inriktas på att reducera tiden mellan strategiformulering och genomförande. Det är genomförandet av relevanta strategier som i slutändan räknas, strategier som "levererar" det vill säga genomförs och leder till önskat resultat. 

Nyckeln till framgång handlar alltså inte bara om huruvida styrelse och ledning kan formulera en vass strategi – utan minst lika mycket om hur väl strategin kan hantera en snabbföränderlig omvärld, samt dessutom hålla ihop de stora målen med de faktiska aktiviteterna.

Till detta behövs ett modernt system för strategisk planering och uppföljning. Det första rådet till dig som planerar, eller är i behov av, att införskaffa ett nytt system för strategisk planering och uppföljning är att välja ett flexibelt och användarvänligt system som kan hantera flera strategimodeller och datakällor.

Välj en webbaserad lösning som erbjuder hög grad av flexibilitet och som kan hantera flera olika strategi- och styrmodeller. Systemet ska kunna länka samman strategiska initiativ med målområden och operativa aktiviteter. Systemet måste också vara användarvänligt så att det blir enkelt för ledningen och ledare i en organisation att skapa och revidera planeringsarbetet samt genomföra och följa upp utfallet med nyckeltal kombinerade från olika datakällor (inom och utanför organisationen).

I vårt white paper ”5 råd till dig som ska investera i ett system för strategisk planering och uppföljning” kan du läsa mer om hur er organisation kan gå till väga.

 

Vill du veta mer om Hypergene?
Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Vill du veta mer? Läs mer om vår lösning här eller titta på en 7 minuters videodemo av vår lösning: