Allt fler lärosäten effektiviserar sin verksamhetsstyrning med hjälp av Hypergene

Nyhet: 2021-04-13

Hypergene får allt fler förtroenden inom universitets och högskolesektorn. Under 2020 anslöt bland annat Malmö Universitet, Högskolan i Borås och Arkitektur- och Designhögskolan i Oslo till företagets cirka 20 kunder bland Nordens lärosäten.

I sektorn används Hypergenes lösning för beslutsstöd och verksamhetsstyrning till områden som målstyrning, budget och prognos, analys av ekonomi-, personal- och Ladok-data samt kalkylering och uppföljning av forskningsprojekt. Dessutom finns funktioner för att underlätta processen med periodiska rapporter, till exempel tertialrapporter.

”Malmö Universitet planerar att använda Hypergene för att höja vår effektivitet och kvalitet. Men främst är det ett verktyg för våra chefer. Vi kommer att kunna frigöra tid för analys och dialog med verksamheten. Genom Hypergene kommer vi att digitalisera delar av vårt arbete med att planera och följa upp så som arbetet med verksamhetsplan, riskplan och internkontroll”, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, som är ekonomichef på Malmö Universitet.

Högskolan i Borås valde Hypergene för att förbättra sin planering och uppföljning av projekt. Marie Wilhelmsson som är biträdande ekonomichef berättar att de nu får nya förutsättningar att kalkylera, budgetera och följa upp sina externfinansierade projekt inom bl.a. forsknings- och uppdragsverksamheten.

”Vi har precis fått många av delarna på plats och ser att vi kommer kunna höja vår effektivitet avsevärt. Bland annat kan vi nu få ett samlat digitaliserat stöd för hela processen för ansökan av forskningsmedel, från att projektansökan initieras till uppföljning av avslutat projekt. Under hela processen kommer projektledare och ansvariga chefer kunna ta del av sina projekts aktuella ekonomi”, säger Marie Wilhelmsson.

För Hypergene innebär de nya kunderna att ett redan starkt kundnätverk för erfarenhetsutbyte bland lärosäten blir ännu starkare. Dessutom kommer de att bidra till att produkterbjudandet för lärosäten utvecklas vidare utifrån ännu fler kundbehov -och erfarenheter.

”Vi är väldigt glada över att så många nya lärosäten valt Hypergene. Totalt har vi ca 20 kunder i det växande segmentet, både större och mindre, och arbetar aktivt med nätverk och dialog inom gruppen. Det gör att produkten fortsätter utvecklas och anpassas än mer utifrån deras behov. Vi har dessutom sett att de får stor nytta av att dela erfarenheter med varandra.” säger Peter Andersson, VD på Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban