Unionen A-kassan väljer Hypergene för verksamhetsplanering

Nyhet: 2021-10-11

Efter en process där Unionens arbetslöshetskassa tittat på olika lösningar för sin verksamhetsplanering föll valet på Hypergene.

Tidigare har verksamhets- och internkontrollplaner tagits fram i Word och sedan följts upp i Excel. Arbetet har varit manuellt och tidsödande och planerna svåra att överblicka. Med Hypergene är målet att snabbt komma vidare i digitaliseringsarbetet och effektivisera sina processer.

Unionens arbetslöshetskassa är en av Sveriges största med 720 000 medlemmar. Utöver sitt arbete med verksamhetsplanering och internkontroll vill de vill även uppnå effektivare måluppföljning samt att verksamhetsplanerna tillgängliggörs på olika nivåer/avdelningar inom organisationen genom Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban