Tjörns kommun beslutar om nytt beslutsstöd

Hypergene har tecknat avtal med Tjörns kommun om ett nytt beslutsstöd. Systemet ska vara ett stöd för verksamhetsansvariga i deras arbete med att styra, följa upp och utveckla kommunens olika verksamheter.

”Vi vill underlätta arbetet för chefer och politiker. Med det nya systemet är målet att verksamheterna ska kunna fokusera mer på analys av resultat och utveckling och mindre tid på att ta fram uppgifter, statistik och resultat från olika verksamhetssystem. I upphandlingen har Hypergene visat sig vara det alternativ som bäst lever upp till de krav och behov vi har”, säger Magdalena Patriksson, projektledare på Tjörns kommun. 

”När vi valde mellan olika alternativ var användarvänligheten en viktig faktor, det skulle vara enkelt för våra chefer att börja använda och se nytta av det nya ledningssystemet. Hypergene har många kommunkunder och har arbetat in erfarenheter från dem i sin produkt. Detta innebär att vi snabbt kommer att komma igång. Att det dessutom är en beprövad lösning känns också tryggt”, säger Magdalena Patriksson. 

”Genom samarbetet med Tjörns kommun får vi ytterligare en spännande kund i Göteborgsregionen där vi växer kraftigt, både med nya kunder och fler medarbetare. Vi ser mycket fram emot att få bistå kommunen i sitt utvecklingsarbete”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene. 

Avtalet omfattar mjukvara/licenser för nyttjande av ledningssystemet samt förekommande konsulttjänster för design, konfigurering, införande, utbildning, utveckling och anpassning samt support och underhållsavtal. Avtalet innebär optioner som innebär att Tjörn över tiden kan utöka lösningen med Hypergenes övriga tillämpningar inom bl.a. skola samt vård och omsorg.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban