Branscher

Hypergene används av ett stort antal organisationer inom både privat och offentlig sektor. Gemensamt för alla kunder är att de använder Hypergene för att bättre kunna planera, följa upp och analysera sin verksamhet.

Branscher Hypergene

Lösningen rymmer fem samverkande och användarvänliga delar: Strategisk planering, Budget & prognos, Analys & insikter, Verksamhetsrapportering och KPI-uppföljning. Varje del står starkt på egna meriter, tillsammans utgör de en effektiv helhetslösning för verksamhetsstyrning.

Hypergens lösningar används inom branscher som till exempel fastighet, transport och konsultföretag, likaväl som inom offentlig sektor med kommuner, myndigheter och landsting.

Några av alla kunder som valt Hypergene

  • Paf – fick mycket bättre prognosprecision med rullande 12-månaders prognos.
  • Stena Fastigheter – fick en samlad bild av läget i hela fastighetsbeståndet.
  • Länsstyrelserna – verksamhetscheferna har fått nytt grepp om verksamheten.
  • Sveaskog – använder Hypergene för löpande uppföljning och långsiktig planering.
  • Eskilstuna kommun – styrmodell som sammanlänkar vision med medarbetarna.
Fler kundcase