7 punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete: Ge medarbetarna rätt förutsättningar

Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer. Inte minst upplever många att budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete. Här finns stora vinster att hämta, bara genom att arbeta på ett nytt sätt och med rätt verktyg.


 

I ett av våra whitepapers ger vi sju punkter för dig som vill effektivisera ditt budget- och prognosarbete. Här får du del 2 som handlar om att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna.


Ge involverade medarbetare förutsättningar att sikta på samma mål: Forskning visar att 95 procent* av de anställda inte förstår organisationens strategi och att 73 procent* av de anställda inte ens har tillgång till den strategiska planen. Genom att öka förståelsen och kunskapen för organisationens strategi hos de anställda får du ett större engagemang och kan lättare kommunicera på olika nivåer i budgetarbetet. Det ger i sin tur en bra plattform för vilka prioriteringar som organisationen måste göra. Dessutom bidrar det att alla delar av organisationen strävar åt samma håll – med ökad kraft i organisationen som följd. 

Läs hela vårt whitepaper här.

Växel: +46 (0)40-661 10 00