Hypergene Ekonomi

Applikationen Hypergene Ekonomi gör det möjligt att effektivisera ekonomistyrningen inom hela organisationen.

Såväl controllers på central nivå som personer på olika chefsnivåer får sina behov tillgodosedda. Via en gemensam portal får användarna en tydlig överblick och kontroll på ekonomin för sin del av verksamheten. Informationen presenteras grafiskt i olika diagram samt i tabeller för mer detaljer.

NYHET: Läs mer om vårt erbjudande inom Inköpsanalys - ett nytt och effektivt sätt att kontinuerligt följa verksamheternas inköpsmönster. 

En gemensam sanning

Alla berörda har tillgång till samma siffror och det är enkelt, även som ”sällananvändare”, att göra analyser av komplexa samband. Tillgängliga och överskådliga presentationer gör att mindre tid går åt till att sammanställa underlag och att mer tid istället kan läggas på att analysera informationen och förstå bakomliggande orsaker. Utfall kan jämföras med budget, prognos, föregående år eller annan jämförelsedata. Det går att vrida och vända på all ekonomisk data i alla dimensioner – till exempel på verksamhetsområde eller projekt.

Färdiga funktioner

Applikationen innehåller en överskådlig resultaträkning med många möjligheter att presentera information. Det finns även möjlighet att borra sig ned i informationen ända in till transaktioner och inskannade fakturor. Andra färdiga funktioner är bland andra investeringsuppföljning och balansräkning.

Beräkning av nyckeltal

Hypergene Ekonomi beräknar automatiskt de flesta relevanta nyckeltal baserat på information från ekonomisystemet, vilket är mycket tidsbesparande. För kommuner kan nyckeltalen jämföras med andra kommuner, presenteras i lämpliga portaler och rapporter samt levereras vidare till myndigheterna. Med Hypergene kommer färdiga integrationer med de vanligaste ekonomisystemen.

Lättillgängligt och utbyggbart

I applikationen presenteras ekonomisk information på ett enkelt sätt och med verksamhetsnära mått, vilket gör att icke-ekonomer känner sig bekväma. En verksamhetsansvarig kan därför enkelt ta fram all ekonomisk data som behövs. Hypergene Ekonomi kan kompletteras med ytterligare analyser om behovet finns – ingen inlåsning med andra ord.