Molnbaserade lösningar för planering, uppföljning och analys

Hypergene erbjuder marknadens mest effektiva molnbase­rade lösning för integrerat beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Verktyget rymmer tre samverkande och användarvänliga delar: Budget och prognos, Uppföljning och analys och Målstyrning. Dessutom ges stöd för samlad rapportering där såväl planerings- som utfallsinformation från verktygets alla delar kan sammanställas, presenteras och distribueras med hög grad av automatik.

Varje del utgör i sig en stark produkt inom sitt område. Tillsammans utgör de tre delarna en effektiv helhetslösning för verksamhetsstyrning. Lösningen utgår från en kraftfull plattform som tillåter automatiska flöden, integrationer och rollbaserade portaler.

De stora vinsterna är tidsbesparingen och att prognosen har blivit mera exakt.
Marianne Fellman. Marianne Fellman, controller, PAF

hypergene kan verksamhetsstyrning

Hypergenes kunskaper tillsammans med en effektiv beslutsstödsprodukt gör att vi på allvar kan förbättra era styrprocesser och stärka er konkurrenskraft. Lika viktigt som valet av verktyg, är graden av verksamhetsförståelse i samband med utformning och implementering av lösning.

Hypergenes medarbetare har bred erfarenhet och stor vana såväl av att implementera planeringsprocesser och styrmodeller som av att omvandla data till relevant och kvalitetssäkrad information, presenterad på ett sätt som gör den lättillgänglig och begriplig för slutanvändaren. Vi jobbar tillsammans med dig hela vägen från kravfångst och behovsformulering till färdig lösning och faktisk kundnytta.

Kundcase

Peter Andersson Hypergene

Peter Andersson

VD

+46 (0)739 78 81 59 Mejla Peter