Molnbaserade lösningar för planering, uppföljning och analys

I tider av snabb förändring är det sannolikt viktigare än
någonsin att ha rätt beslutsunderlag och möjligheter till en
flexibel planeringsprocess. Samtidigt brottas många chefer
med klassiska utmaningar som oklara mål, överväldigande
informationsmängder och komplexa IT-system som ofta fyller
isolerade och skilda funktioner.

Det är här Hypergene kommer in i bilden. Med vår produkt förändrar vi hur organisationer kan planera, styra och följa upp sin verksamhet – och därmed stärka sin konkurrenskraft. Våra kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter samt arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen. 

De stora vinsterna är tidsbesparingen och att prognosen har blivit mera exakt.
Marianne Fellman. Marianne Fellman , controller, PAF

TRE SAMVERKANDE DELAR FÖR HÖGRE EFFEKTIVITET OCH PRESTATION

Hypergene erbjuder marknadens mest effektiva molnbase­rade lösning för integrerat beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Produkten rymmer tre samverkande och användarvänliga delar: Budget och prognos, Uppföljning och analys samt Målstyrning. Dessutom ges stöd för samlad rapportering där såväl planerings- som utfallsinformation från produktens alla delar kan sammanställas, presenteras och distribueras med hög grad av automatik. Varje del utgör i sig en stark produkt inom sitt område. Tillsammans utgör de tre delarna en effektiv helhetslösning för verksamhetsstyrning. Lösningen utgår från en kraftfull plattform som tillåter
automatiska flöden, integrationer och rollbaserade portaler.

Vi kan verksamhetsstyrning

Våra kunskaper tillsammans med vår effektiva beslutsstödsprodukt gör att vi på allvar kan förbättra era styrprocesser och stärka er konkurrenskraft. Lika viktigt som valet av verktyg, är graden av verksamhetsförståelse i samband med utformning och implementering av lösning. Våra medarbetare har bred erfarenhet och stor vana såväl av att implementera planeringsprocesser och styrmodeller som av att omvandla data till relevant och kvalitetssäkrad information, presenterad på ett sätt som gör den lättillgänglig och begriplig för slutanvändaren. Vi jobbar tillsammans med våra kunder hela vägen från kravfångst och behovsformulering till färdig lösning och faktisk kundnytta.

Växel: +46 (0)40-661 10 00