Ny kund: Uppsala kommun

Uppsala kommun vill förenkla chefernas arbete med styrning, planering, uppföljning och analys.

Uppsala kommun har valt Hypergene Beslutsstöd. Det är i första hand förvaltningen Vård och Bildning som kommer att arbeta med Hypergene.