Bemanning för universitet och högskolor

Bemanningsplanering inom lärosäten är en komplex fråga där Hypergene Bemanning kan underlätta arbetet avsevärt. Genom modulen skapas bemanningsplaner utifrån data från flera system.

Kursdata hämtas från exempelvis kursinfo, studentdata hämtas från Ladok, personalkostnad från personalsystemet, stöd till projekt samt strukturer och hierarkier hämtas från ekonomisystemet.

Bemanningsplaneringen kan i sin tur ligga till grund för budgetarbetet. Modulen stödjer två huvudsakliga och centrala processer i bemanningsplaneringen:

  • Ramfördelningen av totalt antal timmar. Fördelningen kan göras i flera steg och går via ämnen, ämnesansvariga och slutligen ner på kurstillfälle
  • Planering av kurstillfälle. Här planeras respektive kurstillfälles timmar utifrån resursernas oplanerade och tillgänliga timmar

Processerna hanteras i Hypergene flödesmotor och det är där möjligt att styra vem som ska göra vad, och vid vilket tillfälle. Modulen tillhandahåller en bemanningsplan för varje enskild anställd och används som ett uppföljningsverktyg för jämförelse av budgeterad bemanningsplan mot planerad plan.

En budgeterad plan görs för alla aktuella kurser. Planen är öppen men låses i versioner efter HT och VT. I uppföljningsrapporter kan personal analyseras utifrån resurs eller organisation. Kurs/Prognos bryts ner i delmoment och klocktimmar för uppföljning på timmar och kronor.

Kundcase