Oatly effektiviserar sin planering och uppföljning med Hypergene

Nyhet: 2021-06-23

Med anledning av Oatlys snabba och globala utveckling fanns behov av ett effektivt planeringsverktyg för budget -och prognosarbetet. Efter en utvärderingsprocess föll valet på en molnlösning från svenska Hypergene där Oatly nu kan arbeta drivarbaserat och med rullande utfall och prognos.

Oatly har från sin bas i Malmö vuxit till att bli ett globalt företag med marknadskontor på flera kontinenter och produkter i fler än 30 länder. I maj börsintroducerades bolaget på Nasdaq i New York. Sammantaget har den snabba utvecklingstakten lett till behov av ett effektivt planeringsverktyg för budget -och prognosarbetet. Bland behoven fanns möjligheter att arbeta drivar- och aktivitetsbaserat, det vill säga att i planeringsarbetet kunna utgå från faktorer som driver affären, snarare än den traditionella kontoplanen. Det fanns även behov av att kunna arbeta med scenarios, likviditetsplanering och med rullande utfall och prognoser, snarare än med årsbundna budgetar.

Efter en utvärderingsprocess våren 2020 som involverade flera leverantörer föll valet på en lösning från svenska Hypergene. Lösningen har införts i etapper och är nu ett verktyg som används för Oatlys ekonomiska planering, uppföljning och analys. Bland användarna finns såväl ekonomer som medarbetare inom till exempel försäljning.

”Vi är glada över valet av Hypergene. De har visat stor förståelse för vår verksamhet och våra behov. Med ett iterativt arbetssätt har vi tillsammans utvecklat flöden för att landa ner i användbar funktionalitet. Lösningen effektiviserar vårt arbete avsevärt och vi fortsätter nu att utveckla Hypergene för att ge oss än mer värde framöver”, säger Daniel Lagerholm, Manager Group Business Control på Oatly.

Lösningen som Oatly valt bygger på Hypergenes molnbaserade produkt för budget och prognos. Lösningen har stort fokus på säkerhet och i nästa steg har Oatly möjlighet att också addera funktionalitet för affärsplanering. De kan även addera funktioner för uppföljning, analys och rapportering av verksamheten.

”Vi är oerhört glada att få vara en del av Oatlys resa. Det är ett spännande företag med höga ambitioner, något vi uppskattar hos alla vi arbetar med. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och att få bidra till Oatlys utveckling”, säger Peter Andersson, VD på Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban