Akademiska Hus väljer Hypergene för sin verksamhetsstyrning

Nyhet: 2018-02-14

Efter en upphandling har Akademiska Hus valt Hypergene som systemstöd för verksamhetsstyrning på alla nivåer i organisationen – från affärsplanering och verksamhetsplanering till budget och prognos, uppföljning och analys samt rapportering.

Lösningen ska ge ett enhetligt arbetssätt, ökad effektivitet samt ge alla chefer möjlighet att ta ansvar för ekonomi och verksamhetens olika mål och nyckeltal.

”Hypergene ska vara den naturliga ingången för alla roller inom organisationen när det gäller planering och uppföljning av såväl ekonomisk information som mål och aktiviteter inom de olika verksamheterna. Vi är mycket nöjda med valet och ser fram emot de möjligheter som skapas när lösningen är på plats”, säger Catarina Fritz, ekonomi & finansdirektör och vice vd Akademiska Hus.

”Vi har på kort tid fått ett stort antal fastighetsbolag som kunder. Det är en bransch där vi satsar, får många nya förtroenden och ser att vi har stora möjligheter att göra skillnad. Vi gläds nu åt att få börja arbeta med Akademiska Hus och ser fram emot att få bistå i deras utvecklingsarbete”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och har ett fokus på universitet och högskolor. De har ett fastighetsvärde på 79 miljarder och en omsättning på 5,8 miljarder.