Kunskap och inspiration

Kunskap och inspiration

Kunskap och inspiration

Kunskap och inspiration

Kunskap och inspiration

Videos

I olika korta filmer kan du lära dig mer om hur din ekonomi- och verksamhetsstyrning kan förbättras med hjälp av Hypergene. Presentationerna är filmade från intervjuer och i anslutning till seminarier.

Whitepapers

Våra verksamhetskonsulter och specialister delar här med sig av de kunskaper de besitter. Till grund för rapporterna ligger även undersökningar vi gjort inom olika områden och målgrupper.

5 råd till dig som ska investera i ett system för strategisk planering och uppföljning

Våra verksamhetskonsulter och specialister delar här med sig av de kunskaper de besitter. Till grund för rapporterna ligger även undersökningar vi gjort inom olika områden och målgrupper.

Digitalisera verksamhetsstyrningen – här är 5 steg för att lyckas

Våra verksamhetskonsulter och specialister delar här med sig av de kunskaper de besitter. Till grund för rapporterna ligger även undersökningar vi gjort inom olika områden och målgrupper.

4 punkter för dig som ska upphandla system för budgetering och prognos

Våra verksamhetskonsulter och specialister delar här med sig av de kunskaper de besitter. Till grund för rapporterna ligger även undersökningar vi gjort inom olika områden och målgrupper.

Broschyrer

Missade du chansen att ta ett exemplar av vår företagsbroschyr på mässan? Här har du möjlighet att ladda ner den och våra andra broschyrer som PDF-filer!

Hypergene Myndighet

Missade du chansen att ta ett exemplar av vår företagsbroschyr på mässan? Här har du möjlighet att ladda ner den och våra andra broschyrer som PDF-filer!

Vård & omsorg

Missade du chansen att ta ett exemplar av vår företagsbroschyr på mässan? Här har du möjlighet att ladda ner den och våra andra broschyrer som PDF-filer!

Hypergene Företagspresentation

Missade du chansen att ta ett exemplar av vår företagsbroschyr på mässan? Här har du möjlighet att ladda ner den och våra andra broschyrer som PDF-filer!

Rapporter

Till grund för rapporterna ligger även undersökningar vi gjort inom olika områden och målgrupper.

Nya lagkravet om hållbarhetsrapportering utmanande för nio av tio företag

Till grund för rapporterna ligger även undersökningar vi gjort inom olika områden och målgrupper.

Förbättringspotential i styrprocesserna hos Sveriges 500 största företag

Till grund för rapporterna ligger även undersökningar vi gjort inom olika områden och målgrupper.

Bristande IT-­stöd hindrar rektorer från det pedagogiska uppdraget

Till grund för rapporterna ligger även undersökningar vi gjort inom olika områden och målgrupper.