Hypergene och Navet ingår strategiskt samarbete

Nyhet: 2017-05-03

Navet och Hypergene, med sina rötter i Helsingborg respektive Malmö ingår ett strategiskt samarbete för att kunna erbjuda en komplett digital lösning för verksamhetsstyrning utifrån sina respektive specialområden.

Bakgrunden är att många företag är under stark utveckling eller förändring – med ökade behov inom styrning som följd. Allt fler inser att effektiviteten i verksamhetsstyrningen i hög grad avgör en organisations framgång.

”Vi ser en tydlig trend på marknaden där allt fler företag står inför utmaningar, där genomförandekraften av strategier och affärsplaner kommer att bli avgörande för framgången. Kombinationen av våra respektive styrkor blir en unik möjlighet att kunna bidra till att realisera strategierna hos våra kunder ”, säger Göran Hellström, VD på Navet.

”Navet har en mycket stark kompetens kring affärsplaneprocessen som grunden i all målstyrning. Hypergene kan bidra i nästa steg, där medarbetare ofta saknar insikt i och tillgång till affärsplanen eller de övergripande målen. Dessutom saknas verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier, planer och genomförande. Där har vi starka systemlösningar som redan gjort skillnad för många organisationer.”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Det nya samarbetet innebär både marknadsaktiviteter och gemensamma kundlösningar. Tillsammans ska Hypergene och Navet erbjuda en helhetslösning som ger snabba effekter till en effektivare målstyrning.

Urban Bucht

Urban Bucht

Presskontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban