Varför Hypergene?

I tider av snabb förändring är det viktigare än någonsin att ha rätt beslutsunderlag och möjligheter till en flexibel planeringsprocess. Samtidigt brottas många chefer med klassiska utmaningar som oklara mål, överväldigande informationsmängder och komplexa IT-system som ofta fyller isolerade och skilda funktioner.

dator hypergene kruka

Här kommer Hypergene in i bilden. Med vår molnbaserade lösning förändrar vi hur du kan planera, styra och följa upp din verksamhet – och därmed stärka er konkurrenskraft.

Hypergenes kunder kan effektivisera sina finansiella planeringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter och arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Fördelar med Hypergene

 

Hypergene Integrerat ikon

Integrerat och holistiskt
Hypergene gör att du kan arbeta integrerat med er ekonomiska och operativa planering samt uppföljning och rapportering – dessutom sammanflätad med den strategiska planeringen – allt för ett agilt, sammanhållet och effektivt planeringsarbete.

Hypergene Agilt ikon

Agilt och möjliggörande
Genom self-service och möjligheter att snabbt anpassa arbetet till nya förutsättningar har du genom Hypergene verktygen att navigera rätt när omvärlden förändras. Du har dessutom stora möjligheter att skräddarsy lösningen till verksamhetens behov redan vid införandet.

Hypergene Optimerat ikon

Optimerat och skalbart
Hypergenes branschpaketeringar är marknadsledande och med funktioner som optimerats för respektive branschs behov. Det gör att best practise finns inbyggt i produkten från start. Grundplattformen tillåter dessutom anpassningar och möjligheten att växa och utveckla lösningen i sin egen takt.

Hypergene Vägledande ikon

Vägledande och användarvänligt
Med Hypergene kan du enkelt förstå, arbeta med och dela informationen som behövs i verksamhetens planerings- och analysarbete. Lösningen är rollbaserad och bygger på self service och en hög grad av automation – allt för att göra det enkelt för dig som användare. Stort fokus har lagts på användarvänlighet.

Hypergene Sammankopplat ikon

Sammankopplat
Hypergene ger dig tillgång till ett heltäckande och kraftfullt verktyg för beslutsstöd och verksamhetsstyrning – i den omfattning och utvecklingstakt du själv väljer. Antingen som en helhetslösning eller i delar som går att koppla samman med system du redan använder. Hypergene integrerar dessutom enkelt med dina källsystem.

Hypergene Molnbaserat ikon

Molnbaserat och säkert
Hypergene drar nytta av möjligheterna med molnet; snabbare implementering, enkel förvaltning och regelbundna uppgraderingar. Det gör ägandet enkelt och kostnadseffektivt. Som bonus får du en ännu bättre användarvänlighet och högsta möjliga säkerhet. All din data lagras i Sverige.

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin