Uppföljning och analys för fastighetsbolag

Med Hypergens lösning för uppföljning och analys får man snabbt tillgång till rollbaserad och kvalitetssäkrad information vid rätt tillfälle - och med möjlighet till fördjupad analys.

Som användare får du informationen sammanställd och visualiserad i ett modernt och webbaserat gränssnitt vilket ger en bra överblick över verksamhetens alla delar som exempelvis hyresintäkter, driftnetto, vakansgrad eller nöjd kundindex (NKI).

Förutom den samlade bilden över hela fastighetsbeståndet kan man direkt härifrån fördjupa sig i de områden man vill titta närmare på. En fastighetschef kan till exempel borra sig hela vägen ner till detaljerad information om en enskild lokal - via område, fastighet och kostnadsställe.

På samma sätt kan en ekonom borra sig ner från en övergripande avvikelseanalys till enskilda konton eller fakturor. Eftersom lösningen helt kan utformats efter användarens behov finns givetvis möjlighet att lyfta fram och visualisera data från ekonomi-, fastighet- och personalsystem eller projektinformation.

Vill man sedan skapa rapporter gör man det enkelt via ”bokmärkesfunktionen”, rapporter som sedan kan delas ut till andra personer i organisationen.

Detaljerade rapporter och analyser ger komplett stöd för fastighetsekonomisk uppföljning, kontrakts- och avtalsrelaterad analys för regioner, områden eller valda fastigheter - liksom projektekonomisk analys beskrivande utfall relativt budget för de projekt som verksamheten driver.

Kundcase