Projektkontor (PMO)

Hypergene Projects innehåller de verktyg som ett projektkontor (PMO) behöver för att hantera och styra en stor mängd projekt. Genom att centralisera projekten till en integrerad plattform får du ökad effektivitet och bättre kontroll. Enhetliga arbetssätt säkerställer dessutom sömlöst samarbete mellan alla projektens intressenter och håller varje projektfas välkoordinerad från början till slut.

Bild 4

Hypergene Projects ger projektledare, administratörer och teammedlemmar en både tydlig och omfattande vy av alla viktiga projektdetaljer. Vare sig det handlar om projektens planering, budgetering, rapportering eller riskhantering, finns smidiga funktioner att tillgå. Dessutom får verksamheten nya förutsättningar till både högre datakvalitet och aktuella värden vilket i sin tur ger bättre beslutsunderlag. Resultatet är en markant minskning av administration, manuellt arbete och i förlängningen en tydlig ökning av verksamhetens effektivitet.

Projektkontor (PMO) innehåller följande funktioner

 • Centraliserad organisation och översikt.
 • Effektiv samordning av olika projektlivscykler, inklusive godkännandeförfaranden.
 • Skapa ett ramverk för effektiv projektplanering och kontroll.
 • Få en direkt överblick av resursfördelningen och ta fram ledningsrapporter med ett enkelt klick.
 • Sömlös övervakning av projekt, resurser och budgetar.

Viktiga funktioner för PMO Support:

Projektportföljhantering

 • En strukturerad dashboard för att tydligt kunna se alla projekt och projektportföljer.
 • En intuitiv portföljpanel som säkerställer effektiv projektstrukturering och övervakning.
 • Kontrollera att milstolpar har uppnåtts, att dokumentationskraven uppfylls och att statusrapporterna skickas in korrekt.

Scenarioanalys

 • Verktyg för att simulera "What if"-scenarier, vilket gör det möjligt att tidigt identifiera flaskhalsar och hålla tidsfrister.
 • Fatta välgrundade beslut baserat på fullständig utvärdering av tillgänglig kapacitet och budget.
 • Använd avancerade kontroll- och rapporteringsfunktioner för projekt- eller portföljbedömning.

Livscykelhantering av projekt

 • Omfattande kartläggning av projektens livscykel, från start till slutförande.
 • Håll koll på projektets stadier: klargörande av uppdrag, strategisk utvärdering, projektplanering, uppnående av milstolpar och projektets kulmination.
 • Definiera standardiserade processer och arbetsflöden för olika projekttyper.
 • Säkerställ att kvalitetsramar följs och att beslut fattas baserat på data snarare än intuition.
 • Enkelt gränssnitt mot andra system för datainsamling.

Resurshantering

 • Verktyg för att optimera resurshantering i projekt, vare sig det gäller personal eller material.
 • Sammanställ och utvärdera viktiga data som personaluppgifter, frånvaro och arbetstid.
 • Presentera nödvändiga data för rätt avdelningar för resursallokering.

Planering av team och kompetenshantering

 • Sök efter nödvändiga färdigheter bland medarbetarna för att skapa effektiva team.
 • Se tillgänglig kapacitet och arbetsbelastning för att fatta välgrundade teambeslut.
 • Begär resurser direkt i produkten med bara några få klick.
 • Reservera viktiga resurser i förväg för tillförlitlig planering.
 • Övervaka potentiella resurskonflikter och ingrip i tid med hjälp av funktioner som utnyttjandegrafer.

Hypergenes engagemang för att förbättra ditt projektkontor säkerställer att din PMO:s funktioner är effektiva och du når resultat. Med det här verktyget kan du inte bara planera och följa upp bättre, utan du kan också förutse utmaningar och agera proaktivt.

Kundcase