Hypergene lanserar ny version av beslutsstöd

Nu lanseras Hypergene 14-1, den senaste versionen av Hypergenes beslutsstöd som riktar sig till både företag och offentlig sektor. Bland nyheterna märks ett utökat fokus på interaktionsdesign, mobila plattformar och samverkan i organisationen. Dessutom innebär den nya versionen ett antal nyheter inom samtliga produktområden.

Hypergene utvecklar och levererar ett sammanhållet stöd för hela beslutskedjan inom ekonomi- och verksamhetsstyrning; från att planera och styra utifrån vision, mål och nyckeltal till att realisera besluten genom att involvera och leda hela organisationen. I kedjan ingår även flexibla och effektiva verktyg för rapportering och analys samt budget och prognos. Samtliga funktioner vilar på Hypergenes BI-plattform.

”I samband med lanseringen av version 14-1 tar vi ett antal viktiga steg. Marknaden och kunderna utvecklas och vi måste vara den som står redo när nya behov uppstår. Därför involverar vi kunderna i produktutvecklingen, det är så vi säkerställer att våra uppdateringar gör snabb skillnad”, säger Bengt Rahm, produktchef på Hypergene.

Version 14-1 av Hypergenes beslutsstöd innehåller en rad nyheter, liksom nya tekniska lösningar för en fortsatt hög prestanda.

Till de mest centrala delarna hör:

Utökat fokus på interaktionsdesign
Version 14-1 har i praktiken ett nytt utseende och gränssnitt med snyggare, tydligare och enklare navigation. Interaktionsdesignen har varit i fokus i hela utvecklingsarbetet av version 14-1.

Utökat stöd för mobila plattformar
Användarna av Hypergene kan fritt välja hur och var de vill använda systemet; via dator, tablet eller smartphone. Version 14-1 är utvecklat för att stödja responsiv design och hög prestanda för mobila plattformar.

Utökat stöd för samverkan och aktivitetsflöden
Hypergene har alltid haft samverkan och involvering av medarbetare i fokus, men med version 14-1 utökas möjligheterna ytterligare, bland annat med stöd för att dela sina tilldelade uppgifter med kollegor. Med den nya versionen öppnas dessutom nya möjligheter till att skapa egna typer av flöden och processer.

Utökade möjligheter med strategisk styrning
Produktområdet för strategisk styrning är en central del i Hypergenes erbjudande och handlar om stöd för affärs- och verksamhetsplanering. Bland nyheterna i 14-1 märks nya funktioner för att effektivisera uppföljnings- och rapporteringsarbetet kopplat till affärs- och verksamhetsplaneringen. Dessutom erbjuds en ökad transparens, fullt konfigurerbara visningar samt stöd för kvalitetsplaner, riskanalyser och internkontrollplaner.

Utökade analysmöjligheter
I alla beslutsstöd är analysmöjligheterna viktiga, så även hos Hypergene. I version 14-1 finns nu ännu fler möjligheter att påverka utformning av rapporter, visualisera nyckeltal och enkelt få en överblick av stora datamängder.

”Lanseringen av version 14-1 är en milstolpe eftersom vi nu sätter ännu mer fokus på det som varit en av våra viktigaste framgångsfaktorer: enkelhet. Ett beslutsstöd ska vara lätt att förstå och använda vilket blir extra viktigt när systemet hanterar en så bred och affärskritisk uppsättning av uppgifter som vi gör”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

För en mer teknisk beskrivning av Hypergene 14-1, klicka här (PDF).