Analys & insikter

Decentraliserat och verksamhetsnära beslutfattande är en framgångsfaktor för effektiv styrning i en föränderlig omvärld. I takt med att datavolymer växer exponentiellt, och att information ofta isoleras till olika och sällan sammanhängande systemlösningar, blir det allt viktigare att förse beslutsfattare med samlad, sammanhållen och tillförlitlig information.

Produktsida Analys Insikter V2

I Hypergene kan beslutsfattare följa relevanta nyckeltal och KPI:er, analysera trender och identifiera avvikelser – och därigenom snabbt fatta bättre beslut. Information läses in via integrationer med de olika verksamhetssystem som organisationen använder. Det gör att till exempel utfall och prestationer kan presenteras tillsammans med den planeringsdata som registrerats i Hypergene.

Rollbaserade dashboards och vyer 

Hypergene förser beslutsfattare med samlad och sammanhållen information från organisationens olika delar via rollbaserade dashboards och vyer. Nyckeltal och KPI:er presenteras tillsammans med detaljerad ekonomisk och operativ information, samt med information från strategiska planer såsom affärs- eller verksamhetsplaner. Med Hypergene kan du konfigurera dashboards som matchar verksamhetens specifika behov.

Ekonomiuppföljning och analys

Hypergene förser ekonomifunktionen och chefer med ett ekonomiskt ansvar med komplett och kvalitetssäkrad information. Det kan handla om resultatrapporter och andra ekonomi- och finansrelaterade rapporter samt analyser. Genom rapporternas dynamiska utformning kan information enkelt presenteras på aggregerad och övergripande nivå för att sedan analyseras i detalj med en hög grad av flexibilitet. Avvikelser kan snabbt identifieras och användaren kan borra ner till underliggande transaktioner med ett fåtal klick.

Operativt beslutsstöd – Business Intelligence

Utöver ekonomisk information kan rapporter och analyser även omfatta information från andra områden inom verksamheten såsom personal, projekt eller försäljning. Genom ett omfattande bibliotek av grafiska visualiseringar och interaktiva tabellvisningar kan information levandegöras och förmedlas på ett intuitivt och lättillgängligt sätt för såväl expertanvändare som beslutsfattare inom verksamheten.

Modulen för analys och uppföljning kopplas dessutom enkelt samman med våra moduler för strategisk planering och budget och prognos. Det ger en kraftfull helhet för verksamhetsstyrning och möjliggör ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och förbättringsarbete för hela organisationen.

Nu har alla blivit mer delaktiga. Förvaltarna är med och skapar affärsplanen för sitt ansvarsområde och kan i sin tur engagera medarbetare och anställda i sin organisation.
Pernilla Frödén på Stena Fastigheter. Pernilla Frödén, IT verksamhetsutvecklare Stena Fastigheter

Automatiserad rapportdistribution

Via Hypergene Verksamhetsrapportering kan processen kring återkommande rapportering automatiseras och effektiviseras. Rapportmallar kan enkelt konfigureras, fyllas med information från Hypergenes alla delar och delas med verksamheten via digitala arbetsflöden.

Kundberättelser om analys och insikter

Vill du läsa om Stena Fastigheters Hypergenelösning och hur de har effektiviserat verksamheten? På vår .inspirationssida hittar du fler kundberättelser, så som OsloMet, Viking Line och Keolis.

Exempel på funktioner och tillämpningar:

 • Rollbaserade dashboards
 • Ekonomirapporter
  - Resultatrapport
  - Balansräkning
  - Kassaflödesanalys
 • Operativ rapportering / Business Intelligence
  - Personalrapporter
  - Projektuppföljning
  - Andra operativa rapporter
 • Trendanalys
 • Visualiseringar, diagram
 • Drill-down
Kundcase

Malin Appelberg Hypergene

Malin Appelberg

Chief Sales Officer

+46 768 680 162 Mejla Malin