Energi och återvinning

I en bransch som utmärks av stora investeringar, höga miljökrav och ökad konkurrens, är det avgörande att ha tillgång till rätt information vid beslutsfattande. Det blir också viktigt att kunna öka sin produktivitet, för att skapa utrymme för affärsfokus och utvecklingsarbete.

Energi

Hypergenes system ger kunder inom energi- och återvinningsbranschen tillgång till ett användarvänligt verktyg som ger ledning och chefer stöd i sitt arbete med budget och prognos, nyckeltal och riskrapportering. Ett flexibelt och heltäckande beslutsstödsystem som vässar de interna administrativa processerna och ger tid över till affärer och kunder.

Hypergene bidrar inte minst till: 

 • Ökad prestation genom högre inre effektivitet.
 • Tydlig ekonomisk styrning och uppföljning.
 • Ökad transparens kring bolagets ekonomiska utveckling såväl som verksamhetsnära utveckling.

Exempel på tillämpningar för bolag inom energi- och återvinningsbranschen: 

Målstyrning 

 • Övergripande strategier
 • Affärsplaner
 • Miljöplaner och underhållsplaner
 • Visualisering av nyckeltal
 • Risk- och konsekvensanalys

Budget och Prognos 

 • Budget/Prognos per anläggning
 • Projekt-/Investeringsbudget
 • Drivarbaserad budget

Uppföljning och analys 

 • Ekonomiuppföljning
 • Projektuppföljning
 • Löpande underhåll
 • Inköpsanalys
 • Nöjd kund
 • Månads- och kvartalsrapportering
 • Nyckeltal
 • Dessutom stora möjligheter inom verksamhetsrapportering

Bland kunderna finns Göteborg Energi, Sysav, Västervik Energi och Miljö, Landskrona Energi, Växjö Energi och Jämtkraft.

Kundcase