Vision och kärnvärden

Vår vision 

Vi ser att många verksamheter inte når sin fulla potential. Alltför mycket kraft tappas bort när chefer och medarbetare behöver lägga tid på fel saker och arbeta åt olika håll. Där behövs en förändring. Visionen är ett samhälle där företag och organisationer använder sina resurser effektivt och hållbart, når sina mål och levererar maximalt värde till sina intressenter – såsom kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort.

Hypergene ska vara en del av förändringen. Vårt kundlöfte är därför att allt vi gör ska bidra till att kunderna blir effektivare och presterar bättre. Det är vår produkt inom beslutsstöd och verksamhetsstyrning i kombination med våra konsulters och partners engagemang och kompetens som garanterar värde och nytta för kunderna.

Tre prioriteringar i hur vi tänker och agerar:

På Hypergene vill vi utmana och utveckla i allt vi gör. Det gäller vår produkt likaväl som hur vi ser på oss själva som företag och arbetsgivare. Vi tror dessutom på förändring genom mod och samarbete – att våga testa nya vägar och att göra det med stöd av varandra.

Med det tankesättet har vi byggt ett företag där vi bryr oss genuint om varandra och våra kunder - och som är i stark tillväxt sedan många år tillbaka. Så här sammanfattar vi våra tre kärnvärden och vad som präglar oss som företag. 

Samarbete
Vi drar nytta av varandras kompetenser, personligheter och sätt att tänka. Mångfald och hjälpsamhet är avgörande för att lyckas, liksom att proaktivt dela med oss av tid, kraft och erfarenhet. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål och möjliggör för varandra och våra kunder att lyckas. 

Utveckling
Vi är i konstant förändring och letar sätt att utveckla såväl företaget och produkten som kunderna och oss själva som individer. Vi utmanar därför varandra till att växa och bli vassare än vår omgivning. Att lära sig nya saker och att tänka i nya banor är viktigt och en naturlig del av vår vardag. 

Smartness
Vi är innovativa och hittar de smartaste vägarna framåt. Vi rör oss snabbt, men med en plan – dock aldrig låsta av planen. Att vara pragmatiska och våga prova oss fram är nyckeln till att lyckas. Vi anstränger oss för att skapa värde i allt vi gör och strävar efter samarbeten där alla vinner.

Tycker du att det låter intressant och som något du vill vara en del av? Läs mer om hur det är att jobba hos oss!

personal-robin.jpg

Robin Askelöf

Chief Marketing Officer

+46 (0)707-98 00 60 Mejla Robin