Dina Försäkringar har valt Hypergene för effektivare planering, uppföljning och analys

Dina Försäkringar valt en systemlösning från Hypergene med målet att få ihop en integrerad process för affärsplanering, budget, prognos, analys och rapportering i ett samlat verktyg. Bakom valet ligger en jämförelse av aktörer på marknaden som utvärderats utifrån såväl funktionella och tekniska krav som användarvänlighet.

”Vi ville ha ett verktyg som kan stödja hela planerings och uppföljningsprocessen, inklusive rapportering och analys. Dessutom skulle verktyget kunna hantera processen för hela Dina-federationen, det vill säga Dina AB och de fem skadeförsäkringsföretagen som verkar över hela Sverige. En stor del av planerings- och uppföljningsarbetet är gemensam men det finns också tydliga behov av att kunna styra utifrån egna mål och KPI:er. Vi är glada över valet av Hypergene och ser fram emot att få lösningen på plats”, säger Pia Tell Svensson, CFO på Dina Försäkring AB.

Dina Försäkringar är en federation bestående av fem lokalt verksamma skadeförsäkringsbolag och ett gemensamt försäkrings-, återförsäkrings och servicebolag (Dina Försäkring AB). Verksamheten växer och ligger idag i toppen när det kommer till att ha nöjda kunder såväl inom privatförsäkring som inom företagsförsäkring. Dina Försäkringar är idag landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar. Tillsammans försäkrar de över 144 000 hushåll, 40 000 lantbruk och 35 000 företag.

personal-robin.jpg

Robin Askelöf

Chief Marketing Officer

+46 (0)707-98 00 60 Mejla Robin